header

« Terug naar het overzicht

woensdag 19 augustus 2009

Oproep aan minister Pascal Smet: maak werk van de ordentelijke start van het schooljaar!

Op 16 augustus openen veel scholen opnieuw hun deuren voor alle personeelsleden die bij de start van het schooljaar betrokken zijn. Die start belooft dit jaar nog moeilijker te worden dan de afgelopen jaren.

De reden hiervoor ligt voor een groot deel in de regeldrift die vorig schooljaar werd ten toon gespreid. Talrijke decreten die in werking treden op 1 september 2009 werden door het Vlaams Parlement gejaagd, maar deze decreten vergen in veel gevallen ook tal van uitvoeringsbesluiten. Deze besluiten moeten op hun beurt in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd worden vooraleer ze opgenomen worden in Edulex (de elektronische databank van het Ministerie van Onderwijs waar schoolbesturen de decreten, besluiten en omzendbrieven kunnen raadplegen).

Ondertussen verschenen al enkele decreten in het Belgisch Staatsblad, maar nog geen enkel besluit. Daarenboven worden erg belangrijke omzendbrieven met personeelsconsequenties nu pas met mondjesmaat op Edulex geplaatst.

Onbehoorlijk bestuur

COC vindt het al lang onbehoorlijk bestuur dat scholen in de grote vakantie nog geconfronteerd worden met nieuwe regelgeving, laat staan dat ze op deze regelgeving nog moeten wachten tot na 15 augustus. De overheid beseft blijkbaar niet dat de organisatie van een school veel meer omvat dan het lezen van omzendbrieven. In deze context zou het nuttig zijn dat de overheid zich niet beperkt tot het aanmoedigen van onderwijspersoneelsleden om in bedrijven stages te gaan volgen, maar lijkt het meer aangewezen dat beleidsverantwoordelijken zelf eens stage lopen in scholen en dan vooral bij de aanvang van een schooljaar.

Het feit dat de overheid op het einde van een schooljaar informatiesessies organiseert voor de schoolbesturen (dit jaar bij wijze van verkiezingspropaganda al in mei) doet niets af aan dit probleem. De informatie die schoolbesturen krijgen tijdens informatiesessies is slechts nuttig als deze informatie onmiddellijk bevestigd wordt door omzendbrieven. Bovendien kan men zich vragen stellen over de waarde van deze informatiesessies als de omzendbrieven pas midden augustus volgen. Ofwel waren de informatiesessies dit jaar veel te vroeg, ofwel zijn de omzendbrieven nu veel te laat.

Oplossing

COC herhaalt het standpunt dat vorig schooljaar al werd ingenomen. Plaats ieder jaar de informatiesessies voor de scholen in mei (en niet meer in juni en juli), maar zorg er dan ook voor dat de regelgeving voor het volgende schooljaar op dat ogenblik op punt staat. Zo beschikken de scholen ten laatste op 1 juni over alle omzendbrieven met bepalingen die in werking treden op 1 september. Daarom willen we aan de nieuwe minister van Onderwijs, de heer Pascal Smet, dan ook vragen hiervan een beleidsprioriteit te maken. Het onderwijsveld zal hem hiervoor erg dankbaar zijn.

Jos Van Der Hoeven
secretaris-generaal COC


 
Onze website maakt gebruik van cookies.