header

« Terug naar het overzicht

vrijdag 21 oktober 2005

Onderwijsstaking op 28 oktober 2005

Het nationaal comité van de Christelijke Onderwijscentrale heeft vandaag, vrijdag 21 oktober 2005, besloten om over te gaan tot een officiële stakingsaanzegging in het onderwijs op vrijdag 28 oktober. Door deze stakingsaanzegging kunnen de personeelsleden die dat wensen op een reglementaire basis deelnemen aan de manifestatie. De stakingsaanzegging heeft dus niet tot doel de scholen en hun werking op die dag te ontwrichten.

COC acht het om verschillende redenen aangewezen om de manifestatie van 28/10 te ondersteunen.

COC wil op die manier haar solidariteit betuigen met de werknemers in de privé-sector en het standpunt ingenomen door de Algemene Raad van het ACV ten opzichte van het Generatiepact onderschrijven.

Gelet op de verwijzing in het Generatiepact dat ook in de openbare sector en onderwijs gepaste maatregelen zullen moeten genomen worden, blijft COC uiterst waakzaam. COC wijst erop dat bepaalde thema's in het Generatiepact ook in en voor het onderwijs zeer belangrijk zijn, met name het gebrek aan werkgelegenheidsperspectieven voor jongeren en de verschillende aspecten van de (einde)loopbaanproblematiek.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront-onderwijs heeft daarom zijn bezorgdheid omtrent die bepaalde punten al meegedeeld aan minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke. Die heeft de discussie daarover weliswaar verwezen naar de komende cao-onderhandelingen, maar heeft onze ongerustheid daarbij niet weggenomen.

COC zal in die komende besprekingen op geen enkele manier dulden dat aan de huidige uitstapleeftijd van 58 jaar in het onderwijs getornd wordt. Voormalig onderwijsminister Marleen Vanderpoorten heeft in 2002 (ondanks massaal protest van de onderwijssector) al drastisch ingegrepen in de uitstapregeling van het onderwijs en dus het Generatiepact op dat punt al uitgevoerd vóór het bestond.

COC roept haar leden en afgevaardigden dan ook op om op vrijdag 28 oktober massaal aanwezig te zijn op de manifestatie.


 
Onze website maakt gebruik van cookies.