header

« Terug naar het overzicht

vrijdag 3 juni 2005

Aanbod Vlaamse regering omtrent CAO VIII onvoldoende

De onderwijsvakbonden zijn verbolgen over de manier waarop minister Vandenbroucke de onderhandelingen over de verhoging van het vakantiegeld en een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst meent te moeten aanpakken. Door het verspreiden van een persbericht en de opname van dit persbericht in een extra editie van Schooldirect maakt hij een rustige, duidelijke en volledige communicatie van de vakbonden met hun leden over zijn voorstellen onmogelijk.

De minister legt ten onrechte een verband met het bereikte akkoord met de non-profit sector. Minister Vandenbroucke en de Vlaamse regering vergeten dat de vorige Vlaamse regering én minister Vandenbroucke zelfs persoonlijk hun handtekening gezet hebben onder een akkoord dat inhield dat de personeelsleden van het onderwijs ten laatste in 2009 een vakantiegeld zouden hebben dat gelegen zou zijn tussen de 65 en de 92 % van het bruto maandloon. De enveloppe die de regering ter beschikking stelt voor het luik "koopkracht" volstaat zelfs nog niet om de personeelsleden een vakantiegeld te geven dat gelijk is aan 65 % van het maandloon, terwijl alle ambtenaren, parlementairen en ministers zelf een vakantiegeld hebben dat gelijk is aan 92 % van hun maandloon.
De Vlaamse regering probeert met haar verwijzing naar de non-profit sector haar gegeven woord te omzeilen.

De minister gaat ervan uit dat het luik "tewerkstelling/uitbreiding capaciteit" kan gerealiseerd worden met een kleinere enveloppe. De onderwijsvakbonden wijzen de minister erop dat er in het onderwijs reeds sinds het begin van de jaren '90 bespaard wordt op de lesurenpakketten. Deze besparingen hebben de werkdruk gevoelig opgedreven en brengen mee dat duizenden ambten in het onderwijs niet ingevuld worden.
De Vlaamse regering onderschat schromelijk het "capaciteitsprobleem" in het onderwijs.

De vakbonden zijn het ermee eens dat een sociaal akkoord op een zorgvuldige wijze moet onderhandeld worden. Dit veronderstelt dat de onderhandelingen niet in een vooraf opgelegd keurslijf gebeuren, maar dat er eerst een oplijsting gemaakt wordt van de problemen waaraan dringend een oplossing moet gegeven worden.
Het financiële keurslijf waarin de vakbonden worden gedrongen, legt een zware hypotheek op de onderhandelingen en bemoeilijkt in sterke mate het bereiken van resultaten.

Gemeenschappelijk Vakbondsfront Onderwijs


 
Onze website maakt gebruik van cookies.