header

« Terug naar het overzicht

dinsdag 11 mei 2004

De onderwijsvakbonden geloven niet in sprookjes

Op woensdag 12 mei heeft in het Internationaal Congrescentrum in Gent vanaf 13 uur het Forum Accent op Talent plaats. Het gemeenschappelijk vakbondsfront onderwijs (ACOD, COC, COV en VSOA) zal ter plaatse laten blijken dat het niet in sprookjes gelooft, dat de commissie Accent op Talent optreedt als een toverfee die van het Vlaams onderwijs een oogverblindend, maar bedrieglijk droompaleis wil maken, en dat de voortrekkersscholen misbruikt worden.

Met deze actie willen de onderwijsvakbonden uiting geven aan het groeiend ongenoegen in het onderwijsveld. Elke deelnemer aan het forum zal een gepast sprookjespamflet meekrijgen.

De Koning Boudewijnstichting vond het opportuun om in de aanloop naar de Vlaamse verkiezingen een forum te organiseren waarop zij enerzijds de eerste resultaten van de voortrekkersscholen zal voorstellen en anderzijds de grote krachtlijnen van haar voorstellen tot vernieuwing van het onderwijs zal toelichten. Het oorspronkelijk opzet om half april naar buiten te komen met een witboek over vernieuwing in het onderwijs en in de sociaal-economische wereld werd dus blijkbaar niet gehaald en wordt dan ook verschoven naar september.

De onderwijsvakbonden zijn het ermee eens dat het onderwijs moet helpen de accenten van de talenten van de leerlingen maximaal te ontplooien en geven toe dat bepaalde ideeën zoals verwoord in het rapport Accent op Talent aanlokkelijk zijn. Het verhaal in Accent op Talent is net een sprookje. Het is ontstaan los van de realiteit, in een droomwereld. Maar op het einde van de droom wacht toch de realiteit: de realiteit dat de mooie prinses blijvend zal veranderen in een kikker.

De onderwijsvakbonden zetten hun belangrijkste kritieken op een rijtje:

 1. De voortrekkersscholen worden opgevoerd als de scholen die het bewijs leveren dat het ideeëngoed van de Koning Boudewijnstichting in de praktijk volledig realiseerbaar is. Maar… de meerderheid van deze voortrekkersscholen voert alleen verder de projecten uit waarmee ze al jaren bezig zijn. Het zou bedrieglijk zijn te beweren dat de voortrekkersscholen scholen zijn waar de vernieuwing loopt langs de 10 strategische ontwikkelingsassen die de Koning Boudewijnstichting voorstelt. Het is even bedrieglijk de indruk te wekken dat alleen in deze voortrekkersscholen goed onderwijs wordt gegeven. In tal van andere scholen wordt voortreffelijk onderwijs gegeven en dit zonder dat afwijkende regelgeving noodzakelijk is.
 2. De premisse die de Koning Boudewijnstichting vooropstelt, met name dat het onderwijs totaal vernieuwd moet worden wil het in de toekomst nog kwaliteitsvol zijn, wordt nergens bewezen. Er wordt ook niet aangetoond dat de voorstellen van de Koning Boudewijnstichting een oplossing bieden voor de problemen die het onderwijs kent (zittenblijven, ongekwalificeerde schoolverlaters, welbevinden van de leerlingen) tenzij men aanvaardt dat deze problemen opgelost kunnen worden met een daaraan gekoppelde devaluatie van het secundair onderwijs. Zulke oplossingen kunnen echter ook gevonden worden in het ‘gewone’ onderwijs.
 3. De vernieuwingen die de Koning Boudewijnstichting voorstelt, zullen
  a) geld, heel veel geld kosten. Ze zullen op termijn dus leiden tot een totale rationalisatie van het onderwijsaanbod omdat er onvoldoende bijkomende middelen beschikbaar zijn;
  b) leiden tot een voor alle onderwijsniveaus geldend modulair onderwijssysteem dat van het onderwijspersoneel een onverantwoorde flexibiliteit zal vergen;
  c) de invoering van de schoolopdracht tot gevolg hebben. Dit betekent de zoveelste taakverzwaring voor de personeelsleden;
  d) de autonomie van de schoolbesturen vergroten waardoor de rechten van de personeelsleden op de helling zullen komen te staan;
  e) leiden tot een ondergeschiktheid van het onderwijs aan de economische belangen.
 4. De Koning Boudewijnstichting heeft haar vernieuwingsvoorstellen ontwikkeld volkomen los van wie ze op de werkvloer moeten waarmaken. Dit is niet alleen eenvoudig, maar ook onaanvaardbaar. Ze zondigt bovendien ook tegen twee van haar uitgangspunten, met name dat vernieuwing van onderuit moet groeien en dat de vernieuwing moet gedragen worden door de basis.
 5. De Koning Boudewijnstichting licht haar vernieuwingsvoorstellen toe voor het onderwijs, maar blijft totaal in gebreke bij het formuleren van voorstellgen tot vernieuwingen in de socio-economische sector.
 6. De visie die de Koning Boudewijnstichting aankleeft, is een visie van personen die ten individuelen titel deel uitmaakten van de commissie en dus geen visie van hun organisaties.
 7. De onderwijsvakbonden kunnen zich niet van de indruk ontdoen dat er commissieleden zijn met een eigen agenda. Een agenda waar volledige personeelsautonomie en een nieuwe prestatieregeling centraal staan.

De onderwijsvakbonden zetten zich niet af tegen vernieuwingen, maar vragen voldoende middelen opdat alle scholen hun opdracht zouden kunnen vervullen. Als leraars les zouden kunnen geven

 • aan kleine groepen;
 • met voldoende aangepast materiaal;
 • in ruime en verzorgde lokalen en in frisse en aangename schoolgebouwen

en als ze dan nog voldoende tijd zouden krijgen om aan veranderingen te wennen en te werken, dan lossen tal van problemen zichzelf op en zal ook het welbevinden van zowel leerlingen als leerkrachten hier ongetwijfeld wel bij varen.


 
Onze website maakt gebruik van cookies.