header

« Terug naar het overzicht

woensdag 25 juni 2003

Oneerlijke en misleidende informatie

Minister Vanderpoorten start verkiezingscampagne met oneerlijke en misleidende informatie

Leerkrachten verdienen niet 10, maar 3 procent meer

Minister van Onderwijs Marleen Vanderpoorten is haar campagne naar de Vlaamse verkiezingen van 2004 toe wel érg vroeg gestart. Op dinsdag 24 juni, een week nadat ze rust in het onderwijs had gepredikt, pakte zij op een persconferentie uit met een stapel misleidende cijfers en moedwillige desinformatie. Noël Slangen was blijkbaar niet ver uit de buurt.

1. De loonsverhoging
De loonsverhogingen voor leerkrachten van 10 tot 15% waarover Vanderpoorten het heeft, zijn uiterst misleidend. Waar tovert de minister die cijfers vandaan?

  1. tijdens haar legislatuur zijn er vier indexsprongen geweest - overigens een syndicale verworvenheid en een rechtvaardige bonus die àlle werknemers (niet alleen het onderwijspersoneel) van dit land krijgen
  2. voor de onderwijzers is een belangrijk deel van de loonsverhoging niet te danken aan Vanderpoorten, maar wel aan de uitvoering van CAO IV die in de vorige legislatuur (onder minister Van den Bossche) werd beslist
  3. de 3% loonsverhoging van CAO VI is enkel en alleen de verdienste van de vakbonden; Vanderpoorten en haar blauwe familie waren immers tégen die loonsverhoging, maar zijn uiteindelijk onder zware druk gezwicht.
    Kortom: politieke slogantaal die makkelijk kan doorprikt worden en een geheel onterechte zelfverheerlijking.

2. De toegenomen tewerkstelling
COC erkent dat CAO VI een gunstig effect heeft gehad op de tewerkstelling. COC wijst er ook op dat die cao afgesloten is onder druk van de vakbonden en zeer tegen de zin van de liberalen.

Mààr:

  • helaas verloor Vanderpoorten ook verschrikkelijk veel krediet bij het onderwijspersoneel door de uitstapregeling TBS 55+ in de prullenmand te gooien
  • de minister zwijgt in haar persmededeling moedwillig over de desastreuze toestand in het hoger onderwijs (een opvallende blinde vlek in het hele perscommuniqué) waar de gesloten enveloppe ervoor zorgt dat er met minder middelen en minder personeel meer taken moeten uitgevoerd worden
  • de minister verzwijgt ook dat de CLB''s steeds meer taken worden opgedrongen, overbevraagd worden, maar zonder daar het broodnodige personeel voor te krijgen
  • de "extra jobs" waar de minister het over heeft, zijn lang niet altijd nieuwe betrekkingen, maar wel nepstatuten die in volwaardige betrekkingen werden omgezet.


 
Onze website maakt gebruik van cookies.