header

« Terug naar het overzicht

maandag 24 september 2012

Misplaatste trots

Na de septemberverklaring van minister-president Kris Peeters verspreidde de N-VA een persbericht waarin ze verklaarde erg trots te zijn op het geleverde werk. De Vlaamse Regering en de N-VA-minister van Begroting Philippe Muyters waren er immers in geslaagd om voor 2013 opnieuw een begroting in evenwicht te presenteren en dit zonder ook maar één belastingsverhoging, niet bij de particulieren en niet bij de bedrijven.

De Vlaamse Regering, zo schrijft de N-VA, bespaart 160 miljoen op haar eigen werkingskosten en maakt zo, onder leiding van minister van Bestuurszaken Geert Bourgeois, opnieuw werk van een slank en efficiënt overheidsbedrijf.

Twee gezichten

In zijn septemberverklaring zwaait minister-president Peeters in mooie volzinnen de lof van de leraren. Leerkrachten hebben een taak die niemand mag onderschatten. Leerkrachten zetten hun leerlingen op weg naar een toekomst waarvan ze het bestaan niet vermoedden. Een leerkracht is een gids voor het leven. Onderwijs is de basis voor een mooie toekomst op de arbeidsmarkt. En er wordt geïnvesteerd in het onderwijs. Er worden middelen uitgetrokken voor de uitvoering van het decreet over de integratie van het hoger onderwijs en er wordt geïnvesteerd in het basisonderwijs en in de scholenbouw. Maar de keerzijde van de medaille is wel dat het onderwijspersoneel elke ‘geïnvesteerde’ euro zal moeten betalen. Honderd miljoen euro zullen zij samen met de ambtenaren moeten ophoesten om de N-VA ministers Muyters en Bourgeois trots te laten zijn.

Ook COC is van mening dat onderwijs belangrijk is, maar de noden van vandaag zijn maatschappelijke noden en die mogen niet ten laste gelegd worden van het personeel: niet door nog maar eens een vermindering van het personeelsbestand, evenmin door een loonsvermindering onder welke vorm dan ook. Als de Vlaamse Regering maatschappelijke noden wil lenigen, dan moet ze hiervoor middelen vrijmaken. Ja, ook door maatregelen die een verhoging van de inkomsten tot gevolg hebben, niet door maatregelen die raken aan het inkomen van de personeelsleden van wie ze eerst de lof heeft gezongen. De Vlaamse Regering maakt zich zo tot een leugenachtige en onbetrouwbare partner. Niets om trots op te zijn!

Jos Van Der Hoeven
Secretaris-generaal COC


 
Onze website maakt gebruik van cookies.