header

« Terug naar het overzicht

donderdag 2 mei 2013

Naar een kortere zomervakantie?

Voorzitter Wouter Beke van CD&V heeft de ontwerp-congresteksten die als basis zullen dienen voor het
verkiezingsprogramma vandaag voorgesteld. Een van de maatregelen die CD&V voorstelt, is de inkorting van de zomervakantie met drie weken. COC en COV hebben daar bedenkingen bij.

De reden voor dit voorstel zou zijn dat sterke zowel als minder sterke leerlingen er baat bij hebben iets minder lang weg te blijven van de schoolbanken. De sterke leerlingen missen een uitdaging en de minder sterke leerlingen lopen achterstand op.

Bedenkingen
1. Vooraleer maatregelen voor te stellen, zou deze problematiek ten gronde moeten onderzocht worden.

- Welke groep(en) van leerlingen lopen juist achterstand op en hoe wordt deze opgelopen?

- Welke leerlingen missen uitdagingen en waarom?

- Heeft het inkorten van de zomervakantie dan wel het gewenste effect op deze problematiek?

- Is dit voorstel wel het enige mogelijke voorstel?

- En is het dan ook nog het beste?

2. De overheid heeft het meer en meer over ‘onderwijs op maat’. Als er vastgesteld wordt dat leerlingen achterstand oplopen, dan moet men maatregelen op maat van de leerlingen nemen en geen maatregelen die voor iedereen gelden. Er zullen immers ook een heel aantal leerlingen zijn waarvoor de negen weken schoolvakantie meer dan welgekomen zijn.

3. In het voorstel gaat men er van uit dat reorganisatie van schooltijd mogelijke oplossing biedt voor het bereiken van gelijke kansen. Naast het onderschatten van het organisatorische aspect van deze maatregel, zowel voor ouders, leerlingen, schoolorganisaties, leraren gaat men voorbij aan de toegevoegde waarde van speelpleinwerking, jeugdkampen, buurtwerking … die volop in de zomervakanties worden georganiseerd. Ze zijn een meerwaarde voor de totale ontwikkeling van het kind.

4. Als de inkrimping van de zomervakantie niet gepaard gaat met een verlenging van de andere vakantieperioden, dan heeft dit voorstel een serieus kostenplaatje. De loonstudie in 2006 in opdracht van voormalig minister Vanderpoorten wees immers uit dat het loon van het onderwijspersoneel de vergelijking met het loon in de privésector alleen kan doorstaan als men ook rekening houdt met onder andere de vakanties van het onderwijspersoneel. Worden deze vakantieperioden ingekort, dan moeten de lonen verhoogd worden om een job in het onderwijs aantrekkelijk te houden.


 
Onze website maakt gebruik van cookies.