header

« Terug naar het overzicht

woensdag 18 februari 2015

Persmededeling Gemeenschappelijk Vakbondsfront Openbare Diensten

Op 13 februari 2015 gaf de regering de goedkeuring aan het voorontwerp van wet tot afschaffing van de diplomabonificatie voor de pensioenen van de openbare diensten. Het dossier, onderhandeld in Comité A, kreeg geen akkoord van het gemeenschappelijk vakbondsfront.

Ondanks enkele verbeteringen zullen de getroffen personen niet langer voldoen aan de loopbaanvoorwaarden voor een vervroegd vertrek. Hierdoor zullen ze tot zeven jaar langer moeten werken en betekent dit minder beschikbare jobs voor jonge gediplomeerden. Deze maatregelen zullen veel personeelsleden treffen, onder meer in de onderwijssector.

De vakbonden waren vragende partij om de pensioenproblematiek integraal op te nemen in de werkzaamheden van het toekomstige NPC (Nationaal Pensioencomité). Het vakbondsfront betreurt dan ook dat de regering het pensioendossier van de openbare diensten opsplitst, wat een aantasting inhoudt van de verworven rechten en voortdurende ongerustheid bij het personeel teweegbrengt.

De vakbonden verwachten dat de regering voor rede vatbaar zal zijn en binnen het NPC een debat ten gronde voert over de pensioenproblematiek.

ACOD

Chris Reniers

vicevoorzitter federale ACOD

FCSOD

Luc Hamelinck

voorzitter FCSOD

VSOA

François Fernandez-Corrales

algemeen voorzitter VSOA

Henk Herman

secretaris-generaal VSOA

 

 


 
Onze website maakt gebruik van cookies.