header

« Terug naar het overzicht

zaterdag 9 april 2016

Begrotingsmaatregelen federale overheid maken einde aan het loopbaandebat

Vandaag bereikte de federale regering een akkoord over de begrotingsbijsturingen. Die bijsturingen hebben ook betrekking op de onderwijspensioenen. Op dit ogenblik voert de Vlaamse Regering gesprekken met de sociale partners om te komen tot een loopbaanpact. De federale regeringsmaatregelen maken zo'n pact nu onmogelijk. Men kan op Vlaams niveau geen maatregelen zoeken die de lerarenloopbaan aantrekkelijker moeten maken en ondertussen oogluikend toestaan dat de federale regering maatregelen neemt met minstens het tegenovergestelde effect. Ons persbericht kan je in bijlage lezen.


 
Onze website maakt gebruik van cookies.