header

« Terug naar het overzicht

dinsdag 4 juli 2017

Vakbonden vragen verhoogde koopkracht voor alle onderwijspersoneel

De onderwijsvakbonden hebben vandaag een eisencahier overhandigd aan minister Crevits voor een nieuwe Vlaamse onderwijs-cao (2015-2019). We willen prioritair inzetten op een verhoogde koopkracht van 2,4 % voor alle personeelsleden. Deze Vlaamse Regering heeft de mond vol van de herwaardering van het lerarenberoep. Het maatschappelijk aanzien van dit beroep moet inderdaad worden versterkt. Dit houdt voor de onderwijsvakbonden in dat de Vlaamse overheid ook financieel een aantrekkelijke werkgever moet zijn en blijven.

De volledige persmededeling naar aanleiding van het eisencahier en de drie eisencahiers (cao XI, cao V hoger onderwijs, cao IV basiseducatie) lees je hier.

 


 
Onze website maakt gebruik van cookies.