header

« Terug naar het overzicht

woensdag 18 juli 2018

Bestuurlijke optimalisatie in het basis- en secundair onderwijs: ernstige bedenkingen!

Vrijdag 20 juli  2018 zal de Vlaamse Regering, middenin de zomervakantie op een tactisch gekozen moment, wellicht het ontwerpdecreet Bestuurlijke optimalisatie in het basis- en secundair onderwijs bespreken en eventueel goedkeuren. COC heeft ernstige bedenkingen bij dat ontwerp en vraagt zich af wie nu eigenlijk vragende partij is. Het ontwerpdecreet stuurt het Vlaamse onderwijs in de verkeerde richting, die van de economische logica. COC ondertekent geen blanco cheque. Met het ontwerpdecreet zet de Vlaamse Regering de poorten open om een waterhoofd (bestuurs)model te installeren. De meest cruciale figuur in een school is en blijft voor COC de directeur die het pedagogisch beleid moet kunnen blijven voeren en verantwoordelijk moet blijven voor het personeelsbeleid. De middelen die de Vlaamse Regering investeert in het onderwijs, moeten voelbaar zijn in de klas. Leerlingen en leraren mogen niet de dupe worden van het verhaal.

 

Lees hier de persmededeling van COC.


 
Onze website maakt gebruik van cookies.