header

Brochures

COC-leden hebben recht op correcte informatie. Daarom geeft COC brochures uit over onderwerpen waarover nogal wat vragen worden gesteld. Hieronder vindt u de lijst van de brochures die op dit ogenblik beschikbaar zijn. Ze worden enkel aan leden toegestuurd. Hebt u informatie nodig, aarzel dan niet om de passende brochure aan te vragen.


mei 2019

Bevallingsverlof, borstvoedingspauzes, onbezoldigd ouderschapsverlof, borstvoedingsverlof, adoptieverlof, pleegzorgverlof, moederschapsbescherming

brochure-bevallingsverlof.jpgDeze brochure geeft je meer informatie over deze drie verloven en dit zowel voor de personeelsleden die vastbenoemd zijn als voor de personeelsleden die nog tijdelijk zijn.


maart 2019

Loopbaanonderbreking voor het nemen van ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand en verlof voor palliatieve zorgen

brochure-loopbaanonderbreking.jpgZowel vastbenoemde als tijdelijke personeelsleden kunnen hun loopbaan geheel of gedeeltelijk onderbreken. Voor de personeelsleden van het onderwijs geldt een specifieke reglementering. Deze brochure beschrijft de loopbaanonderbreking voor het nemen van ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand en verlof voor palliatieve zorgen.


maart 2019

Zorgkrediet in het onderwijs

Brochure zorgkrediet in het onderwijsVanaf 2 september 2016 is het stelsel van gewone loopbaanonderbreking voor alle personeelsleden in onderwijs hervormd naar het stelsel van het zorgkrediet. Zorgkrediet is een nieuwe vorm van ‘zorgverlof’ naast de al bestaande thematische vormen van loopbaanonderbreking. In deze brochure lichten we zorgkrediet toe.


januari 2019

Verloven en afwezigheden voor verminderde prestaties

brochure-verloven-verminderde-prestaties.jpgZowel vastbenoemde als tijdelijke personeelsleden kunnen onder bepaalde voorwaarden hun opdracht tijdelijk verminderen. In principe heeft deze vermindering geen weerslag op het pensioen. Onder welke voorwaarden je je opdracht kan verminderen, wordt in deze brochure beschreven.

 


oktober 2017

Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen

brochure-TBS-rustpensioen.jpgVastbenoemde personeelsleden kunnen voor de pensioengerechtigde leeftijd het onderwijs verlaten. Wanneer zij dat kunnen en welk inkomen zij dan ontvangen, wordt in deze brochure verduidelijkt. 


mei 2017

Afwezig wegens ziekte of ongeval? Rechten, plichten en mogelijkheden

brochure-controle-ziekte.jpgZiek worden is geen pretje. Maar als je ziek wordt, mag je niet vergeten dat je bepaalde plichten hebt. Deze plichten niet naleven, kan grote financiële consequenties hebben. Als je handelt zoals deze brochure het voorschrijft, kunnen er zich echter geen problemen voordoen.


 
Onze website maakt gebruik van cookies.