header

COC

Voor nog meer documenten in verband met wetgeving, decreten, besluiten, omzendbrieven en weddeschalen: zie de rubriek 'Links'.


donderdag 30 april 2009

Studiedag HO: VVS inkanteling


donderdag 30 april 2009

Studiedag HO: artikel Brandpunt: Academisering kost zeker 100 miljoen euro


donderdag 30 april 2009

Studiedag HO: artikel Brandpunt:Rationalisatie masteropleidingen en 'inkanteling' in de universiteiten


donderdag 30 april 2009

studiedag HO: artikel Brandpunt: Sense and Sensibility


donderdag 30 april 2009

CLB: rapport Depreeuw: beleidsaanbevelingen


donderdag 30 april 2009

Studiedag HO: artikel Brandpunt: In 't Soete Land


donderdag 30 april 2009

Studiedag HO: Vlhora rapport Soete


donderdag 30 april 2009

Studiedag HO: slottekst Rudy Van Renterghem


donderdag 5 februari 2009

Inschrijving lln. Buo in gewoon onderwijs: vademecum


donderdag 5 februari 2009

Inschrijving lln. BuO in gewoon onderwijs: informatiebundel


 
Onze website maakt gebruik van cookies.