header

COC

Voor nog meer documenten in verband met wetgeving, decreten, besluiten, omzendbrieven en weddeschalen: zie de rubriek 'Links'.


zaterdag 28 mei 2011

Codex Secundair onderwijs

Op 18 mei jl. keurde het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet aangaande de bekrachtiging van de bepalingen betreffende het secundair onderwijs, gecodificeerd op 17 december 2010 goed. Het gevolg hiervan is dat voortaan alle wettelijke en decretale bepalingen die van toepassing zijn op het secundair onderwijs in één (door het Vlaams Parlement) bekrachtigd besluit van de Vlaamse Regering terug te vinden zijn.


donderdag 25 maart 2010

Activiteiten gepensioneerden West-Vlaanderen


donderdag 25 maart 2010

Vakbondspremies


donderdag 11 februari 2010

Eisencahier CAO II - Basiseducatie


donderdag 11 februari 2010

Eisencahier CAO IX BaO-SO-DKO-VO-CLB-onderhoudspersoneel


donderdag 11 februari 2010

Eisencahier CAO III - hoger onderwijs


maandag 21 september 2009

Het GOK-decreet: het inschrijvingsrecht


maandag 21 september 2009

Het GOK-decreet: het extra ondersteuningsaanbod


maandag 21 september 2009

Het GOK-decreet: de lokale overlegplaforms


vrijdag 29 mei 2009

Memorandum Gemeenschappelijk vakbondsfront onderwijs


 
Onze website maakt gebruik van cookies.