header

COC

Voor nog meer documenten in verband met wetgeving, decreten, besluiten, omzendbrieven en weddeschalen: zie de rubriek 'Links'.


donderdag 30 april 2009

Studiedag HO: artikel Brandpunt: In 't Soete Land


donderdag 30 april 2009

Studiedag HO: Vlhora rapport Soete


donderdag 30 april 2009

Studiedag HO: slottekst Rudy Van Renterghem


donderdag 5 februari 2009

Inschrijving lln. Buo in gewoon onderwijs: vademecum


donderdag 5 februari 2009

Inschrijving lln. BuO in gewoon onderwijs: informatiebundel


donderdag 5 februari 2009

GOK-decreet: ondersteuningsaanbod


donderdag 5 februari 2009

GOK-decreet: Lokale overlegplatforms


donderdag 5 februari 2009

GOK-decreet: inschrijvingsrecht


donderdag 22 januari 2009

Fotowedstrijd - Wedstrijdreglement


donderdag 13 november 2008

Enquête basisonderwijs


 
Onze website maakt gebruik van cookies.