header

Overheid

Voor nog meer documenten in verband met wetgeving, decreten, besluiten, omzendbrieven en weddeschalen: zie de rubriek 'Links'.


woensdag 28 december 2016

Voorontwerp onderwijsdecreet XXVII

Als bijlage vind je het voorontwerp van onderwijsdecreet XXVII zoals de Vlaamse Regering het principieel goedkeurde op 23 december 2016. Dit decreet zal onderhandeld worden vanaf januari 2017.


woensdag 4 november 2015

Conceptnota aan de Vlaamse Regering: niveaudecreet deeltijds kunstonderwijs


dinsdag 28 oktober 2014

Beleidsnota Onderwijs

Op 24 oktober 2014 diende minister Crevits haar beleidsnota in in het Vlaams Parlement. In een beleidsnota moet een minister aangeven op welke wijze zij of hij het regeerakkoord zal uitvoeren. 


woensdag 6 augustus 2014

Onderwijsdecreet XXIV


maandag 16 juni 2014

Pensioenhervorming 2020-2040

In april 2013 stelden de ministers De Croo en Laruelle de Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 in. De Commissie publiceerde vandaag haar rapport. Je vindt dat rapport terug op een speciaal daartoe gecreëerde website


dinsdag 21 augustus 2012

Voorontwerp van Onderwijsdecreet XXII

In bijlage het voorontwerp van onderwijsdecreet XXII zoals het werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 20 juli 2012 met het oog op het advies van de Raad van State. Na het advies zal het (wellicht aangepaste) ontwerp worden ingediend in het Vlaams Parlement. Daar zal het worden besproken door de Commissie Onderwijs en Vorming die het dan (wellicht weer aangepast) ontwerp zal doorsturen naar de plenaire vergadering. Na goedkeuring door de plenaire vergadering zal het bekrachtigd worden door de Vlaamse Regering. Op dat ogenblik zal de winter voor de deur staan.


vrijdag 2 september 2011

Nieuw omkaderingssysteem basisonderwijs


donderdag 18 augustus 2011

Conceptnota "Samen taalgrenzen verleggen"


zondag 14 augustus 2011

Decreet van 17 juni 2011 betreffende de scholengemeenschappen in het basis- en secundair onderwijs


zondag 14 augustus 2011

Decreet van 1 juli 2011 betreffende het onderwijs XXI


< Previous 1 2 3 4 5
 
Onze website maakt gebruik van cookies.