header

Overheid

Voor nog meer documenten in verband met wetgeving, decreten, besluiten, omzendbrieven en weddeschalen: zie de rubriek 'Links'.


vrijdag 8 april 2011

Onderwijsspiegel 2009-2010


donderdag 1 april 2010

Groen Boek van minister Daerden


maandag 25 januari 2010

Vakoverschrijdende eindtermen SO


donderdag 9 juli 2009

Vlaams regeerakkoord 2009


zondag 14 december 2008

Voorontwerp van onderwijsdecreet XIX


zondag 14 december 2008

Voorontwerp van decreet betreffende de Leerzorg


maandag 1 september 2008

Voorontwerp van decreet Kwaliteit


maandag 1 september 2008

Voorontwerp van decreet onderwijsgebonden sport


maandag 1 september 2008

Voorontwerp van decreet hoger beroepsonderwijs


maandag 1 september 2008

Voorontwerp van decreet kwalificatiestructuur


 
Onze website maakt gebruik van cookies.