header

Overheid

Voor nog meer documenten in verband met wetgeving, decreten, besluiten, omzendbrieven en weddeschalen: zie de rubriek 'Links'.


vrijdag 15 juni 2007

Discussienota "Financiering van het leerplichtonderwijs"


donderdag 7 juni 2007

Leren en Werken


zondag 29 april 2007

De basiscompetenties van een leraar


zondag 29 april 2007

Het beroepsprofiel van de leraar


zondag 29 april 2007

Ontwerp van CLB-profiel


zondag 29 april 2007

Ontwerp van onderwijsdecreet XVII


zaterdag 31 maart 2007

Conceptnota Leerzorg


zaterdag 18 november 2006

Leerzorg: ontwerp van conceptnota


vrijdag 27 oktober 2006

Beleidsbrief 2006-2007


vrijdag 29 september 2006

Talenbeleidsnota


 
Onze website maakt gebruik van cookies.