header

Andere partners

Voor nog meer documenten in verband met wetgeving, decreten, besluiten, omzendbrieven en weddeschalen: zie de rubriek 'Links'.


maandag 8 februari 2016

Mededelingen Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Secundair Onderwijs)


donderdag 2 oktober 2014

vacature sociale dienst GO!


woensdag 30 oktober 2013

11 november 2013: Vrouwendag


donderdag 28 mei 2009

Globale puntenenveloppe SO


dinsdag 23 december 2008

Advies Vlor over het voorontwerp van decreet betreffende leerzorg


donderdag 4 oktober 2007

Vlor-advies over de discussienota ‘Financiering Leerplichtonderwijs"


zaterdag 1 september 2007

Statuut vakbondsafgevaardigden katholiek onderwijs


zaterdag 1 september 2007

Decreet functiebeschrijvingen en evaluaties


zondag 18 maart 2007

Vlor-advies over het ontwerp van conceptnota 'Leerzorg'


woensdag 6 december 2006

Vlor-advies over de beleidsbrief van minister Vandenbroucke


< Previous 1 2
 
Onze website maakt gebruik van cookies.