Laatste nieuwsberichten
6 juli 2017

Al onze provinciale secretariaten zijn open tot en met 10 juli 2017. Het provinciaal secretariaat van West-Vlaanderen is nog te bereiken op woensdag 12 en vrijdag 14 juli 2017. In Oost-Vlaanderen kan je nog terecht op donderdag 13 juli ...


Bereikbaarheid COC tijdens de vakantiemaanden
4 juli 2017

De onderwijsvakbonden hebben vandaag een eisencahier overhandigd aan minister Crevits voor een nieuwe Vlaamse onderwijs-cao (2015-2019). We willen prioritair inzetten op een verhoogde koopkracht van 2,4 % voor alle personeelsleden. Deze Vlaamse ...


Vakbonden vragen verhoogde koopkracht voor alle onderwijspersoneel
4 juli 2017

In het VRT Radionieuws benadrukt secretaris-generaal van COC Koen Van Kerkhoven dat het onderwijsberoep opnieuw aantrekkelijk moet worden, ook financieel.  


Eisencahier cao: koopkrachtverhoging van 2.4% voor alle onderwijspersoneelsleden
6 juni 2017

Vanaf 1 september 2017 treedt met de invoering van ondersteuningsnetwerken een nieuw ondersteuningsmodel in werking voor de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon onderwijs. Lees hier de omzendbrief van de ...


Nieuw ondersteuningsmodel vanaf 1 september 2017
Meer nieuws
Brandpunt
Brandpunt juli 2017
5 juli 2017
Brandpunt juli 2017

In het laatste nummer voor de schoolvakantie bekijken we het ondersteuningsmodel zowel vanuit het buitengewoon onderwijs als uit het gewoon onderwijs. We gaan op bezoek in het centrum voor Basiseducatie in Gent en geven woord en uitleg bij de eerste Zenitdialoog van de Vlor waar Goele Cornelissen, COC studiedienst, aan deelnam. Wij wensen je veel leesplezier en uiteraard ook een prettige vakantie!


Brandpunt juli 2017
 
Onze website maakt gebruik van cookies.