header

« Terug naar het overzicht van Brandpunt januari 2016

Dit schooljaar januari 2016

HBO5 Verpleegkunde, een zware alpenrit met drie cols buiten categorie

Begin 2015 werd duidelijk dat de opleidingen verpleegkunde, zowel de HBO5- als de bacheloropleiding, zich konden verwachten aan ingrijpende wijzigingen. Enerzijds waren er de nieuwe Europese richtlijnen voor de stage en anderzijds kwam de oude droom van sommigen om de verpleegopleiding te monopoliseren weer opduiken. In Brandpunt van juni 2015 hebben we hierover al bericht. In de zware Alpenrit van HBO5 Verpleegkunde moeten drie cols buiten categorie beklommen worden. Begin 2016 is de rit voor twee derde gereden.Wat de stage betreft, kunnen we kort zijn. De door Europa opgelegde verhoging van het aantal stage-uren tot 2.300 kan volgens de specialisten van de COC-werkgroep HBO5 Verpleegkunde ook gehaald worden zonder te raken aan de rechtspositieregeling van de betrokken personeelsleden. Waakzaamheid is wel geboden want sommige directies zouden alsnog kunnen opteren voor niet-reglementaire prestaties in vakantieperiodes.

Beroepsfederaties, universiteiten, hogescholen en andere ambassadeurs wilden tegelijkertijd de titel van verpleegkundige exclusief reserveren voor afgestudeerden van de bacheloropleiding. Er zouden in de toekomst dus geen verpleegkundigen meer kunnen afstuderen in HBO5. De vakbonden en de onderwijsverstrekkers hebben hiertegen zwaar geprotesteerd. Sinds kort weten we dat zowel de federale als de Vlaamse Regering ons standpunt volgen. In haar brief aan de voorzitter van Algemene Unie der Verpleegkundigen van België – zie pdf - zegt minister Maggie De Block klaar en duidelijk dat zij geen nieuw zorgberoep wil creëren. Er moet volgens haar daarentegen ingezet worden op functiedifferentiatie binnen het bestaande beroep van verpleegkundige. COC is verheugd vast te stellen dat de kwalitatief hoogstaande opleiding HBO5 Verpleegkunde, met een groot en divers publiek, ook in de toekomst verder kan blijven bestaan. Ondanks de duimspijkers op het wegdek, is ook deze col met succes beklommen.

Deze zware Alpenrit eindigt bovenaan op de derde col. Op dit ogenblik is nog onduidelijk wie daar uiteindelijk het laken naar zich toe zal trekken. Het standpunt van COC is evenwel klaar en duidelijk: HBO5 Verpleegkunde moet ook in de toekomst aangeboden blijven op het niveau van het secundair onderwijs. Van een zogenaamde ‘inkanteling’ in het hoger onderwijs kan geen sprake zijn. De opleiding op niveau secundair onderwijs heeft immers haar waarde bewezen. Er is geen enkele garantie dat een inkanteling in het hoger onderwijs de opleiding nog zou verbeteren.Koen Wils 
Onze website maakt gebruik van cookies.