header

« Terug naar het overzicht van Brandpunt december 2018

Dit schooljaar december 2018

Ondersteun de ondersteuner!

Van GON, ION en de waarborgregeling op weg naar iets nieuws. Een nieuw ondersteuningsmodel, voorzien voor 2021. Dit moet de definitieve brug tussen buitengewoon en gewoon onderwijs vormen. Ondertussen zijn ondersteuners al anderhalf jaar aan het werk in het Vlaamse onderwijs tijdens een woelige overgangsperiode. Ondersteuners vormen een kwetsbare groep. Veel gaat goed, deze mensen weten waarmee ze bezig zijn, maar ...  

 Hoge verwachtingen, weinig middelen

 Ondersteuners begeleiden soms meer dan 15 leerlingen, met complexe zorgvragen, in niet evidente contexten. Ook de leraren, schoolteams en ouders van deze leerlingen krijgen ondersteuning. Binnen 26 klokuren moeten ondersteuners hun begeleidingen, verplaatsingen, overlegmomenten en vormingsmomenten plannen. Iedere week kan er anders uitzien, niets is zeker. Ondersteuners zijn supergemotiveerd, maar men geeft aan[1] dat het te veel wordt. De verwachtingen zijn hoog en het gevoel leeft dat er vaak enkel brandjes geblust worden. Er blijft een gebrek aan mensen, materialen en middelen. De vertaalslag van de typespecifieke expertise van het buitengewoon naar het gewoon onderwijs is niet zo eenvoudig als men denkt.

Er worden problemen gesignaleerd over de prestatieregeling en het uitbetalen van kosten zoals kilometervergoedingen. Bovendien sponsoren ondersteuners vormingen vaak zelf en improviseren ze noodzakelijk materiaal  bij elkaar. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Zo kan niet gebouwd worden!

Verdamping van expertise

 Naast middelen ontbreekt het aan visie over wat van een ondersteuner verwacht mag worden. Soms zijn ze de speelbal van de stakeholders in het verhaal. Een ondersteuner is terecht de ankerfiguur in de school voor gewoon onderwijs. Ondersteuners kunnen putten uit jarenlange, moeizaam opgebouwde expertise en vallen terug op de ervaring van het buitengewoon onderwijs.

Door chaotische organisatie van het ondersteuningsmodel ontstaan er verschuivingen en onzekerheid. Expertise verdampt voor onze ogen. Ondersteuners keren terug naar hun school voor buitengewoon onderwijs of verlaten het onderwijs. Startende leraren kiezen voor zekerheid en doorwinterde ondersteuners stevenen af op een burn-out. Het cement dreigt weg te spoelen.

Syndicale grijze zone

Waar kunnen ondersteuners met hun syndicale vragen terecht? Ze werken verspreid – zeker in grote ondersteuningsnetwerken – waardoor ze hun aansluiting met collega’s, maar ook met de syndicale afvaardiging missen. Ondertussen worden ondersteuners met zware opdrachten belast, waar ze zelf weinig over te beslissen hebben. Inspraak en overleg zijn in een aantal netwerken onbestaande. Er zijn mensen die hun schoolbestuur zelfs niet kennen, maar aangeven functioneringsgesprekken of evaluaties te krijgen of evaluaties met een coördinator! Personeelsleden zijn bang en durven hun mond niet opendoen …

COC wil bruggen bouwen!

De overheid is gestart met focusgroepen die specifiek de ondersteuners bevragen en na de kerstvakantie volgt een online-enquête. Maar wacht niet af om je verhaal te doen! We zijn benieuwd naar je positieve en negatieve ervaringen als ondersteuner.[2]

De overheid verzekerde ons dat zij zich, op onze vraag, zal engageren om samen te zoeken naar een regeling voor de rechten van de ondersteuner. Er moet een erkenning komen voor het ambt van de ondersteuner. 

Er komen syndicale verkiezingen: het moment om inspraak te eisen! Zoek aansluiting met je afgevaardigde in je ankerschool, roep je collega’s samen, hang affiches uit, spreek erover… Of beter nog, stuur zelf je kandidatuur voor 11 januari door naar je provinciaal secretariaat, zij zullen je zeker verder helpen, ook met je vragen.[3] COC ondersteunt de ondersteuner!

Filip Vandenberghe[1] Alle bevindingen uit dit artikel komen uit onze bevraging via mail en van verhalen uit het werkveld.

[2] Stuur gerust je verhaal naar marina.depauw@acv-csc.be

[3] Zie Brandpunt 3, Ben jij supersyndicaal gemotiveerd? (p. 15-18)

  
Onze website maakt gebruik van cookies.