header

« Terug naar het overzicht van Brandpunt maart 2019

Dit schooljaar maart 2019

Week van de vrijwilliger

Beste vrienden,

Ook al is de week van de vrijwilliger net voorbij, toch wil ik er ook dit jaar bij stilstaan en alle vrijwilligers in het onderwijslandschap van harte danken voor hun inzet. Vlaanderen telt 750.000 vrijwilligers, hoeveel hiervan in en uit het onderwijs vrijwilliger zijn, daar zijn geen cijfers over. Maar uit de feiten blijkt wel dat er veel werk in het onderwijslandschap door vrijwilligers wordt gedaan.

Denken we maar aan de creatieve vrijwilligers zoals de ouders en personeelsleden die in hun vrije momenten de schoolomgeving opfleuren met een likje verf. Ook de jongeren die in het weekend vrijetijdsactiviteiten begeleiden voor kinderen en andere jongeren. De communicatieve vrijwilliger zoals de collega die de sociale media van de school onderhoudt. De geduldige vrijwilliger die jongeren vaardigheden zoals programmeren wil bijbrengen op een vrij weekend. De luisterende vrijwilliger zoals de leerkracht die tijd vrij maakt om een zieke leerling een bezoek te brengen.

Kortom, vrijwilligers zijn voor mij helden die naast hun dagtaak nog een engagement willen opnemen. Ook COC beschikt over een grote groep helden, onze vakbondsafgevaardigden en bestuursleden.

Als nationaal voorzitter beschouw ik onze vakbondsafgevaardigden die onlangs verkozen werden en al diegenen die zich kandidaat stelden als helden. Want het willen opnemen van een vakbondsmandaat vraagt de dag van vandaag lef, inzet en gedrevenheid. Het is niet zo evident om je vinger op te steken om voor je collega’s in de bres te springen. Soms weet je niet waar je aan begint, maar dat weegt niet op tegen de dankbaarheid van een collega die je kon helpen. Weten dat jij het verschil hebt gemaakt, geeft een goed gevoel.

Lieve vrienden en vriendinnen, jullie zijn de helden binnen onze centrale en jullie beschikken over supertalenten. Op de werkvloer brengen jullie die talenten samen met de talenten van anderen omdat je weet dat wat je samen doet gemakkelijker gaat en vaak meer effect heeft.

Dank je wel voor je dagdagelijkse inzet als vakbondsafgevaardigde, personeelsafgevaardigde of als bestuurslid binnen COC. Hopelijk mogen we je nog lang ontmoeten als vrijwilliger en lid in onze centrale.

Volgens mij blijft een week van de vrijwilliger broodnodig. In welke sector dan ook, want de talenten die de vrijwilligers samen leggen, beïnvloeden elkaar en op die manier ook de maatschappij.

Dertig jaar geleden werd de eerste week van de vrijwilliger georganiseerd met als doel het vrijwilligerswerk te promoten. Via deze weg wil ik het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw van harte proficiat wensen met hun 30ste week van de vrijwilliger en in het bijzonder hun directeur Eva Hambach die dit jaar mijn inspiratiebron was bij het maken van dit artikel.

Serge Vrancken
Nationaal Voorzitter 
Onze website maakt gebruik van cookies.