header

« Terug naar het overzicht van Brandpunt maart 2019

Dit schooljaar maart 2019

Voortaan ook syndicale premie op MijnOnderwijs

Syndicale premies nu ook digitaal verspreid

Radicaal Digitaal...

Op MijnOnderwijs kon je tot op heden al een aantal documenten terugvinden, zoals het weddeuittreksel, fiscaal attest... AGODI, het agentschap voor onderwijsdiensten, heeft een lange traditie van digitalisering. Sinds 2009 werden stapsgewijs meer en meer brieven of zendingen digitaal verstuurd.

 De grote omslag voor het onderwijspersoneel kwam in 2018. Onder het motto 'Radicaal Digitaal' werden op 4 mei 2018 de fiscale attesten voor het aanslagjaar 2018 (inkomsten 2017) digitaal verspreid. Het ging hier over een operatie van ongeveer 200.000 fiscale attesten die via de website ‘Mijn Onderwijs’ (salariswebsite) verspreid werden. Ook de verwerking via Tax-on-web kon vanaf dan digitaal.

Radicaal Digitaal 2.0?

Ook in 2019 wil AGODI verdere stappen zetten in het digitaliseringsverhaal. Omdat de Federale overheidsdienst Kanselarij, die verantwoordelijk is voor de procedure hoe de vakbonden de syndicale premies moeten verwerken, geen gehoor gaf aan de vraag van AGODI om naar een volledige digitalisering te gaan, is alleen maar de verspreiding van de premies gedigitaliseerd. Dit wil dus zeggen dat de formulieren niet meer naar de personeelsleden opgestuurd worden per briefpost, maar nog wel op papier bezorgd moeten worden aan de vakbonden! Zo moet AGODI de 200.000 attesten voor de syndicale premies niet meer opsturen, maar moeten onze leden ze dus nog wel altijd aan ons bezorgen via de provinciale secretariaten of de vakbondsafgevaardigden.

We kunnen momenteel als vakbond niet anders dan de formulieren enkel op papier aan te nemen omdat de richtlijnen in de omzendbrief van de Federale overheidsdienst Kanselarij geen andere manier van verwerking toelaten. Omdat de controle door de overheid ook nog niet is aangepast, kunnen de vakbonden alleen de attesten op papier aanvaarden.

Wie krijgt het formulier digitaal via Mijn Onderwijs?

Deze digitale verspreiding gebeurt voor wie het attest syndicale premie van AGODI krijgt. Dit zijn de personeelsleden die ook via Mijn Onderwijs hun loonfiche kunnen opvragen. Personeelsleden die via een ander kanaal dan AGODI hun loon krijgen, vallen hier niet onder. Bovendien zijn er ook enkele groepen die wel betaald worden door AGODI en toch hun attest syndicale premie op papier krijgen.

Het gaat over volgende groepen:

●     de personeelsleden die gepensioneerd zijn na 1/1/2018

●     de tijdelijke en andere personeelsleden die uit dienst traden tijdens het referentiejaar 2018 zonder nieuwe indiensttreding in het huidige schooljaar (2018-2019)

●     (de erfgenamen van) personeelsleden die overleden zijn

●     de personeelsleden die uitdrukkelijk gevraagd hebben om papier te blijven ontvangen

Waarom verder aanvullen?

Op de digitale formulieren staan alleen de gegevens ingevuld die AGODI kent, maar AGODI beschikt niet over syndicale gegevens. Net zoals voordien zullen die dus verder aangevuld moeten worden. Ook de personeelsleden die geen recht hebben op een syndicale premie omdat ze geen, of te weinig, lidgeld betaalden aan een representatieve vakorganisatie zullen een attest digitaal krijgen. De regelgeving blijft hier echter ongewijzigd (zie artikel syndicale premie op pagina 12).

Verder verloop voor de digitale verspreiding

AGODI plant de attesten syndicale premie digitaal te verspreiden op dinsdag 19 maart 2019. Voordien zal, via de gebruikelijke kanalen, het agentschap een communicatiecampagne opzetten. Als de aanpassingen in het softwaresysteem gebeurd zijn, zal via een aparte rubriek en knop in Mijn Onderwijs het attest beschikbaar zijn. Als je ondanks de toelichting toch problemen of onduidelijkheden ervaart, kan je ook een beroep doen op COC.

Samengevat
Formulier afdrukken vanuit Mijn Onderwijs: eind maart digitaal beschikbaar. Afgedrukt formulier verder invullen en ondertekenen en voor 30 juni bezorgen aan je provinciaal secretariaat.

Jan Soons

  
Onze website maakt gebruik van cookies.