header

« Terug naar het overzicht van Brandpunt maart 2007

Dit schooljaar maart 2007

Hoger onderwijs

Vorming voor COC-leden en -afgevaardigden over onderhandelen in HOC en DOC

Je overweegt om je in de toekomst in te zetten voor de werkomstandigheden en de belangen van je collega's in de hogeschool en je wil weten hoe dat kan?
Of je bent al personeelsvertegenwoordiger in een onderhandelingscomité op hogeschool- (HOC) of departementsniveau ( DOC) en je wil alles nog eens opfrissen of horen hoe er elders onderhandeld wordt?

Schrijf je dan in voor één van onze twee vormingsdagen:

- 19 april 2007 in het ACV-gebouw, Poel 7 in Gent
OF
- 25 april 2007 in het COC-gebouw, Trierstraat in Brussel.

Thema: de formele en rationale aspecten van het onderhandelen.
Programma: onthaal vanaf 9u; start vormingsdag om 9u30; voormiddag: decretale bevoegdheden ivm onderhandelen in hogescholen, associaties en VOC; namiddag: panelgesprekken met directeurs van verschillende hogescholen en met COC-personeelsafgevaardigden uit HOC en DOC; einde voorzien rond 16u.
Volgende vertegenwoordigers van de hogeschoolbesturen zegden al hun medewerking toe: J.Peeters (Hogeschool A'pen), E. Halsberghe (Katho), F. Carrijn (Lessius), E. Samson (Plantijn), B. Lambrechts (P.H.L.), J. Trommelmans (KdG), T. Martens (KH Leuven), N. Van Boekhoven (KH Lim) en M. Van Nuland (KHM).
Onze personeelsvertegenwoordigers voor de panelgesprekken: I. Robijns (Plantijnà, M. Kuijpers (KH Lim), W. van der Meersch (KdG), J. Uytterschaut (WenK), J. Crab (H A'pen), T. Hines (KH Kempen), E. Van Coillie (Katho) en D. Hendriks (PHL).
Inschrijving: zo snel mogelijk via coc.avandenhaute@acv-csc.be met vermelding van je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres + wèlke vormingsdag je kiest (Gent 19/04 of Brussel 25/04) en of je eventueel een attest van syndicaal verlof wenst.

Ter info: er zijn later in het COC-gebouw in de Brusselse Trierstraat ook nog twee vervolgdagen voorzien op 30 mei 2007 en op 12 september 2007.

Verkiezingen vrije hogescholen

In de gesubsidieerde vrije hogescholen worden er dit jaar verkiezingen georganiseerd voor HOC en DOC. Wie zich kandidaat wil stellen, moet zich laten voordragen op een lijst door een representatieve vakorganisatie. Het mandaat van de afgevaardigden bedraagt in de vrije hogescholen vier academiejaren en start weer in september 2007. Ervaring is niet vereist, er is ook geen leeftijdsvoorwaarde.
Spreek voor meer info de COC-vertegenwoordigers in je hogeschool aan of contacteer één van de begeleiders inspraakorganen hoger onderwijs (zie www.coc.be, dienstbetoon vakbondsafgevaardigden nationaal).

  
Onze website maakt gebruik van cookies.