header

« Terug naar het overzicht

Brandpunt november 2016

Brandpunt november 2016

In het derde nummer van dit schooljaar blikken we terug op de geslaagde COC-kaderdag op 5 oktober 2016, krijg je meer uitleg over het spoeddecreet in het volwassenenenonderwijs en HBO, en zetten we nog eens alle voordelen op een rijtje van je lidmaatschap bij COC, als actief onderwijspersoneelslid én als gepensioneerde. Wij wensen je veel leesplezier!

 

Risicogedrag en onduidelijkheid
Strijdpunt
De federale regering kwam op vrijdag 14 oktober 2016 na een turbulente week met haar begroting naar buiten. Aanvankelijk ging ze op zoek naar meer dan 4,2 miljard euro. De begrotingsinspanning loopt in 2017 uiteindelijk op tot ‘slechts’ drie ...
Lees het volledige artikel

Samen sterk voor onderwijs!
Passie, roeping, engagement... Als je aan onderwijspersoneelsleden vraagt waarom zij voor een job binnen onderwijs gekozen hebben, zal dat heel vaak het antwoord zijn. Wij hopen dat dat ook voor jou zo is! En wij willen met dit artikel duidelijk ...
Lees het volledige artikel

Tour de France van drie naar vier weken!
Pensioenen
‘Op dinsdag 18 oktober vond aan het Palais des Congrès in Parijs onder een stralende zon de officiële voorstelling plaats van het parcours van de Ronde van Frankrijk 2017. De Alpen moeten inboeten ten voordele van het middengebergte maar de Tour ...
Lees het volledige artikel

Toekomst van het technisch onderwijs
Secundair onderwijs
In de Commissie Onderwijs van 13 oktober 2016 stelde Caroline Gennez een vraag over de toekomst van ons technisch onderwijs. De aanleiding is onder meer de noodkreet van Agoria, federatie van de technologische industrie, over het tekort aan ...
Lees het volledige artikel

Personeelsbeleid en pensioenviering
Dag van de leraar


Uitdagingen voor personeelsbeleid in de context van schaalvergroting
Kaderdag COC


Kennis in beweging: schoolontwikkeling door startende en oudere leerkrachten
Kaderdag COC


Dag van het onderwijs
Dag van de leraar


Alles OK met de stage?
Welzijn op het werk


Vacatures COC


Haast en spoed... Spoeddecreet volwassenenonderwijs en HBO
Volwassenenonderwijs
Onlangs hechtte de Vlaamse Regering opnieuw haar principiële goedkeuring aan het ‘ Voorontwerp van decreet tot wijziging van regelgeving over de taalexamenregeling van het personeel, de studiegebieden en de programmatieprocedure voor het ...
Lees het volledige artikel

Onderwijs en het Europees Semester
Internationaal


COC Recht


Uiteindelijk wordt de wereld westers
Column


Inductietraject voor beginnende leraars
Pedagogiek


Solidariteit gaat niet met pensioen
Pensioenen


 
Onze website maakt gebruik van cookies.