header

« Terug naar het overzicht

Brandpunt december 2016

Brandpunt december 2016

In het vierde nummer van Brandpunt proberen we tegemoet te komen aan de onrust die er in het veld leeft: we geven meer uitleg bij de afschaffing van de gratis diplomabonificatie, je krijgt ons standpunt rond inclusief onderwijs en we staan stil bij het bedenkelijke beeld dat er over onderwijspersoneel geschetst wordt in de media. Veel leesplezier en prettige eindejaarsfeesten!

Kerstboodschap
Beste vrienden en vriendinnen Naar jaarlijkse gewoonte blikken we in deze kerstperiode even terug op het voorbije jaar. We mogen gerust stellen dat 2016 een heel bewogen jaar is geweest. Het was een jaar van verbondenheid in verdriet na de ...
Lees het volledige artikel

Loopbaandebat dreigt te mislukken door desinformatie
Strijdpunt
Er heerst grote onrust in het Vlaamse onderwijsveld. COC ontvangt sinds eind november heel wat bezorgde mails en telefoons van onze vakbondsafgevaardigden in het secundair onderwijs. Telkens krijgen we dezelfde boodschap. Volgens hun directies ...
Lees het volledige artikel

Hervorming deeltijds kunstonderwijs: decreet in zicht?
Deeltijds kunstonderwijs
In deze editie van Brandpunt geven we je een stand van zaken over de hervorming van het deeltijds kunstonderwijs. De voorstellen in verband met de hervorming zijn ondertussen van die aard dat we je erover willen inlichten, zowel om je te ...
Lees het volledige artikel

Bedenkelijk beeld van onderwijspersoneel in de media
Slechts 27 vastbenoemde leraren (op 100 000) vorig jaar ontslagen. Die misleidende titel verscheen eind oktober 2016 in de krant. Het getal op zich is niet fout, maar de teneur van het artikel is dat wel. Het opvallend lage cijfer zou in schril ...
Lees het volledige artikel

We laten onderwijs niet ten grave dragen!


De grens tussen het recht op verschil en de maatschappelijke opdracht van onderwijs
Inclusief onderwijs


Eindejaarstoelage in 2016


Afschaffing gratis diplomabonificatie. Afbraak onderwijspensioen gaat verder
Pensioenen


In den beginne is er... de risicoanalyse
Welzijn op het werk


Statuut voor personeel Basiseducatie komt steeds dichterbij!
Basiseducatie


Columbus op jouw school
Pedagogiek
In uitvoering van het regeerakkoord gaf onderwijsminister Hilde Crevits de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (Vluhr) de opdracht om een exploratie-instrument te ontwikkelen ter ondersteuning van het studiekeuzeproces van jongeren in de ...
Lees het volledige artikel

Opleiding, titel en visum verpleegkundige moeten op niveau HBO5 behouden blijven!
HBO5


Groenboek Bestuur opent debat over inspraak van middenveld in het beleid


Hoe wij in het post-truth tijdperk zijn aanbeland
Column


COC Recht


De onderwijsvakbonden als sleutel voor onderwijskwaliteit
Internationaal


Studiedag Gender ACV + commissie gelijke kansen m/v


 
Onze website maakt gebruik van cookies.