header

« Terug naar het overzicht

Brandpunt juli 2017

Brandpunt juli 2017

In het laatste nummer voor de schoolvakantie bekijken we het ondersteuningsmodel zowel vanuit het buitengewoon onderwijs als uit het gewoon onderwijs. We gaan op bezoek in het centrum voor Basiseducatie in Gent en geven woord en uitleg bij de eerste Zenitdialoog van de Vlor waar Goele Cornelissen, COC studiedienst, aan deelnam. Wij wensen je veel leesplezier en uiteraard ook een prettige vakantie!

Onderwijsvakbonden eisen ook meer koopkracht
Strijdpunt
Op 4  juli 2017 overhandigden de onderwijsvakbonden aan minister van Onderwijs Hilde Crevits het eisencahier voor een nieuwe Vlaamse collectieve arbeidsovereenkomst voor onderwijs. Het eisencahier omvat verschillende loonmaatregelen.  Minister ...
Lees het volledige artikel

Nieuw ondersteuningsmodel is een hybride
Buitengewoon onderwijs
Het geïntegreerd onderwijs (GON) bestaat niet meer. Het zal tijd vergen vooraleer dit doordringt tot het onderwijspersoneel, ouders en leerlingen. Op 16 juni 2017 verscheen de omzendbrief[1] over het nieuwe ondersteuningsmodel in het basis- en ...
Lees het volledige artikel

COC loves onderwijs
Passie voor onderwijs  Het moet je maar overkomen. Je wil laten zien wie je bent. Je wil ervoor gaan en laten zien waar je voor staat. Je bent trots. Je wil leerlingen, studenten of cursisten vormen. Hen klaarstomen om met stevige fundamenten ...
Lees het volledige artikel

Drama in zorgsector vermeden: opleiding verpleegkunde wordt niet opgedoekt!
HBO5 verpleegkunde
De Vlaamse Regering heeft recent haar standpunt bekendgemaakt over HBO5 verpleegkunde. De titel en de opleiding blijven in ieder geval bestaan. Gelukkig maar. Uit cijfers die de Vlaamse zorgambassadeur Lon Holtzer in 2016 verzamelde, blijkt dat ...
Lees het volledige artikel

Hervorming DKO: daar zit nog geen muziek in!
Deeltijds kunstonderwijs
Op vrijdag 12 mei 2017 gaf de Vlaamse Regering haar eerste principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet voor het deeltijds kunstonderwijs (DKO). De ingangsdatum is 1 september 2018. Toen de conceptnota in 2015 verscheen, gaven de ...
Lees het volledige artikel

Het nieuwe ondersteuningsnetwerk door de bril van het gewoon secundair onderwijs
Secundair onderwijs


Nieuw statuut, maar eigenheid bewaren
Volwassenenonderwijs


Nieuwe salarisbrief vanaf september 2017
Vanaf einde september 2017 verandert de salarisbrief aanzienlijk. De salarisgegevens worden voortaan duidelijker (begrijpelijker) weergegeven en de brief verschijnt voor iedereen digitaal. In principe wordt de papieren versie afgeschaft. Dat ...
Lees het volledige artikel

BOS, the year after


LOC-verkiezingen opnieuw een succes voor COC! Nieuws uit de onderhandelingen
Basiseducatie
LOC-verkiezingen opnieuw een succes voor COC!Tussen 8 en 19 mei 2017 hebben de personeelsleden van de Centra voor Basiseducatie (CBE) en het VOCVO (Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs) hun vertegenwoordigers in het LOC ...
Lees het volledige artikel

Haalt je Comité milieu van onder het stof?
Welzijn op het werk


Zenitdialoog met Ive Marx: over arbeidsmarktbeleid met oog voor kwetsbare groepen


COC recht


Twee appels die geschiedenis schreven
Column


De vierde industriële revolutie
Pedagogiek


Bevallingsverlof tijdens de zomervakantie


 
Onze website maakt gebruik van cookies.