header

« Terug naar het overzicht

Brandpunt april 2019

Brandpunt april 2019

Het zevende nummer van Brandpunt staat bijna integraal in het teken van de komende verkiezingen. Aan de hand van 16 stellingen en 1 open vraag polsten wij de Vlaamse politieke partijen uit de commissie Onderwijs naar hun ideeën en plannen rond onderwijs. We staan ook nog even stil bij de geslaagde stakingsactie van 20 maart en geven kort mee hoe je je vakbondspremie digitaal kan downloaden. Wij wensen jou veel leesplezier!

Bedankt aan 40.000 stakers!
Strijdpunt
Zoveel personeelsleden hebben het werk op 20 maart 2019 neergelegd. Onze eigen prognose op basis van een bevraging bij onze vakbondsafgevaardigden op de stakingsdag zelf, blijkt volledig te stroken met de realiteit. Alle sectoren deden mee, op ...
Lees het volledige artikel

Bedankt om mee te staken voor de toekomst van onderwijs
In vele Vlaamse scholen, centra en andere onderwijsinstellingen was op 20 maart niet veel bedrijvigheid te bespeuren. De stakingsoproep van de onderwijsvakbonden is goed opgevolgd. Wij danken dan ook van ganser harte iedereen die deelnam aan ...
Lees het volledige artikel

Wij bespreken ALLE arbeidsongevallen uitvoerig op ons Comité!
Welzijn op het werk
Helaas stellen we vast dat arbeidsongevallen niet of heel beperkt aan bod komen op comitévergaderingen.[1] Wat is een arbeidsongeval?Een arbeidsongeval is een letsel dat een personeelslid door een ongeval (een plotse gebeurtenis, een externe ...
Lees het volledige artikel

Omarm meertaligheid in onderwijs
Pedagogiek
Steeds meer leerlingen spreken naast Nederlands ook een (of meerdere) andere talen en zijn dus meertalig. Scholen gaan daar op verschillende manieren mee om, maar in veel gevallen wordt meertaligheid afgekeurd, verboden of bestraft vanuit de ...
Lees het volledige artikel

Politiek Vlaanderen en onderwijs: scherpe stellingen, stevige partijstandpunten
Verkiezingen 2019


Resultaat syndicale verkiezingen gepensioneerden
Syndicale verkiezingen


Etiquette, de elegante kant van ethiek
Column


COC Recht


 
Onze website maakt gebruik van cookies.