header

« Terug naar het overzicht

Brandpunt januari 2010

Brandpunt January 2010
DKO
Hervorming deeltijds kunstonderwijs (DKO)
Hervorming deeltijds kunstonderwijs (DKO) Realistische verwachtingen in functie van het beschikbare budget (deel 2) In het vorige Brandpuntnummer drukten wij de hoop uit dat de veranderingen in het DKO gestoeld zullen zijn op een doordachte, ...
Lees het volledige artikel

Strijdpunt
De leraar is de sleutelfiguur
De leraar is de sleutelfiguur De begroting 2010 is goedgekeurd door het Vlaams Parlement. De besparingen, ook in het onderwijs, liggen dus vast. De verklaring van minister Smet dat er boven de klas bespaard wordt en niet in de klas, is alleen ...
Lees het volledige artikel

CLB
Naar een zelfbewuste afbakening van de opdracht van de modale CLB-medewerker
Naar een zelfbewuste afbakening van de opdracht van de modale CLB-medewerker De CLB-medewerkers vormen een erg diverse en multidisciplinaire ploeg. Vanuit verschillende hoeken krijgen ze voortdurend bijkomende opdrachten zonder dat daarbij de ...
Lees het volledige artikel

Pedagogiek
Het verstand komt met de jaren
Het verstand komt met de jaren Hersenonderzoek en onderwijs, het zegt u misschien weinig. Toch is het sinds enkele jaren een 'booming business'. Er is al heel wat hersenonderzoek verricht en onderzoekers trachten nu de vertaling te maken van de ...
Lees het volledige artikel

De uitstapregeling: debat op komst


Omgaan met privacygevoelige informatie op school


Buitengewoon onderwijs
Autismespectrumstoornissen & co


Gezocht: m/v die werkt aan een gendervriendelijke werkplek


Hoger onderwijs
De parabel van de blinden


Pensioenen
Pensioenen weer onder vuur


Basisonderwijs
De contrasten van Brussel


De rechten van de leerling


Volwassenenonderwijs
COC-accenten bij de evaluatie van het Decreet Volwassenenonderwijs


Terfpunt
Notenleer is de basis


Vormingsdag voor de Loppers


 
Onze website maakt gebruik van cookies.