header

« Terug naar het overzicht

Brandpunt juli 2011

Brandpunt juli 2011

In het laatste nummer van Brandpunt kom je meer te weten over de nieuwe vorm van loopbaanonderbreking, geven wij onze visie op de integratie binnen hoger onderwijs en gaan we dieper in op zittenblijven. En nog veel meer leesvoer voor tijdens de vakantie. Veel leesplezier!

 

Grote ambities met een te klein budget
Strijdpunt
In uitvoering van het regeerakkoord werkt minister Smet op dit ogenblik aan een nieuw personeelsomkaderingssysteem voor het basisonderwijs. Twee grote doelstellingen staan voorop. Vooreerst de gelijke behandeling van het kleuteronderwijs en het ...
Lees het volledige artikel

Hoger onderwijs
Titanic II
Het hoger onderwijs is al ruim twintig jaar een surrealistische werf waar onder aansporing van enkele bevlogen en vele onrealistische ontwerpers ijverig wordt getimmerd of gelast. Nu staan we voor de bouw van een vernieuwde vloot: de academische ...
Lees het volledige artikel

Mensen zonder papieren: overhandiging handtekeningen in het Vlaams Parlement
Op 16 juni 2011 toonde Vlaams Parlementslid Kathleen Helsen (CD&V), ondervoorzitter van de Commissie Onderwijs en Gelijke Kansen, zich bereid om de 4800 handtekeningen van onze online-petitie in ontvangst te nemen. Daar kwamen nog eens 200 ...
Lees het volledige artikel

Secundair onderwijs
Integratie van moderne vreemde talen in het vak PAV
In het eerste leerjaar B, het beroepsvoorbereidend leerjaar en alle leerjaren van het beroepssecundair onderwijs hebben de scholen de mogelijkheid om twee of meer vakken van de basisvorming te integreren in het vak Project Algemene Vakken (PAV). ...
Lees het volledige artikel

Zittenblijven: even stilstaan of achteruitgaan?


Secundair onderwijs
Vakken komen en vakken gaan...


Volwassenenonderwijs
COC-inbreng voor het geplande Vlor-advies


Recht
Brandpunt weet raad


Secundair onderwijs
Leerlingen hebben vertrouwen in een respect voor hun leerkrachten


Pedagogiek
Vergeten jongeren


Deeltijds kunstonderwijs
Klankbordgroep van 17 juni 2011 brengt opvallend nieuws


Open brief ACV-ABVV-ACLVB


Volwassenenonderwijs
Stand van zaken Cao 2 en vakbondsstandpunt


Pensioenen
Werken in het onderwijs na zestig


 
Onze website maakt gebruik van cookies.