header

« Terug naar het overzicht

Brandpunt juli 2012

Brandpunt juli 2012

In het laatste nummer van Brandpunt kom je alles te weten over de nieuwe pensioenregeling voor onderwijs, vertellen we je meer over het LOP en nemen we je mee naar Nepal voor een bezoek aan onderwijsvrijwilliger, Paul Viaene.  Wij wensen je een prettige vakantie en veel leesplezier!

 

Geen gekakel, wel tijd
Strijdpunt
Volgens de Nationale Bank moet België tegen eind 2013 ruim drie miljard euro extra besparen om de vooropgestelde begrotingsdoelstelling te halen. De regering Di Rupo wil beslissingen hierover uitstellen tot na de gemeenteraadsverkiezingen. In ...
Lees het volledige artikel

Volwassenenonderwijs
Inschrijvingsgeld CVO verhoogt met 15%
Levenslang en levensbreed leren: voor de overheid niet meer nodig?De Vlaamse Regering besliste om het inschrijvingsgeld in de CVO in één klap met 15 % te verhogen. Dat gebeurde via de besparingen die in het tweede programmadecreet staan ...
Lees het volledige artikel

De lokale overlegplatforms
Samenwerking met de lokale partners in de strijd tegen onderwijskansarmoede
Op 28 juni 2002 stemde het Vlaams Parlement het decreet Gelijke Onderwijskansen. Met het GOK-decreet wil men kinderen de beste kansen geven om te leren. Speciale aandacht gaat naar allochtone en autochtone kinderen uit kansarme milieus. Een ...
Lees het volledige artikel

Jongeren
COC = jongerenproof
Op dinsdag 22 mei organiseerde de commissie Jongeren binnen COC opnieuw een jongerendag. Jongeren nemen binnen onze vakbond een prominente plaats in en in 2003 zag de commissie jongeren het daglicht. Deze commissie zorgt ervoor dat de benjamins ...
Lees het volledige artikel

Pensioenen
Onderhandelingen afgerond


Loopbaanonderbreking: wijzigingen


Raak niet aan mijn index


Hoger, secundair en volwassenenonderwijs
COC-militantenbijeenkomst rond HBO 5 op 4 juni 2012


Brandpunt weet raad


Open brief aan de leerkrachten van het secundair onderwijs


Harmonisering regelgeving CVO en CBE
UPDATE
Brandpunt vraagt aandacht voor de kou waarin de personeelsleden van de basiseducatie en van het VOCVO nu al enige tijd worden gezet. De Vlaamse overheid wekt bevlogen verwachtingen, maar blijft talmen om met concrete voorstellen en oplossingen ...
Lees het volledige artikel

Werchter wenkt


Mindful teaching?


Inschrijvingsgeld in het hervormde DKO


Niet voor de winst


Onderwijsvrijwilliger in Nepal


Nationale ontmoetingsdag COC-gepensioneerden


Aanbevelingen Europese commissie


 
Onze website maakt gebruik van cookies.