header

Vorige schooljaren

woensdag 25 november 2015

Berekeningstool

Het ACV maakte enige tijd terug een berekeningstool die op basis van de Vlaamse en federale regeringsmaatregelen – zowel de positieve als de negatieve – de winst of het verlies per jaar berekent op basis van een persoonlijk profiel (gezinssituatie, kinderen, werk, uitkering...

Berekeningstool

woensdag 28 oktober 2015

Naar nieuwe eindtermen?

Het Vlaams Regeerakkoord en de beleidsnota van de minister van Onderwijs formuleren de ambitie om de einddoelen grondig te herbekijken en om nieuwe en geactualiseerde einddoelen voor te leggen aan het Vlaams Parlement. Tegen die achtergrond heeft de Vlaamse Onderwijsraad het initiatief genomen...

Naar nieuwe eindtermen?

dinsdag 27 oktober 2015

Start loopbaandebat: open brief aan minister Crevits

Bij de start van het loopbaandebat toont COC zich in een open brief aan minister Crevits bereid om constructief mee te denken over een aantrekkelijker lerarenberoep. Maar we willen ook enkele knipperlichten plaatsen.

Start loopbaandebat: open brief aan minister Crevits

donderdag 22 oktober 2015

Hersamenstelling lokale onderhandelingscomités

Het Lokaal Onderhandelingscomité (LOC) is een belangrijk onderhandelingsorgaan binnen de scholen en centra van het gesubsidieerd vrij onderwijs. Vier jaar geleden vond de laatste hersamenstelling plaats. Omdat het mandaat van de leden vier jaar duurt, moet het LOC opnieuw samengesteld...

Hersamenstelling lokale onderhandelingscomités

maandag 19 oktober 2015

Loopbaandebat

Op 9 oktober heeft de Vlaamse Regering op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits de mededeling goedgekeurd over de start van de gesprekken over een loopbaanpact. De nota reikt een inhoudelijk kader aan die de doelstellingen, visie en bouwstenen omschrijft van deze...

Loopbaandebat

 
Onze website maakt gebruik van cookies.