header

Vorige schooljaren

donderdag 13 november 2014

Persmededeling Interprofessioneel GVF

Vandaag verspreidde het Interprofessioneel vakbondsfront een persmededeling (zie bijlage). Ze moeten vaststellen dat regeringshalve nog geen enkele opening werd gemaakt voor een evenwichtiger en rechtvaardiger regeringsbeleid dat bovendien beter is voor groei en werkgelegenheid. Niet door de...

Persmededeling Interprofessioneel GVF

donderdag 13 november 2014

Oproep tot info en actie

Ook de personeelsleden van het onderwijs worden zwaar getroffen door maatregelen van het federaal regeerakkoord. Daarbovenop komen nog eens de besparingen van de Vlaamse Regering waarvan wel de omvang al is gekend, maar nog niet de concrete uitwerking ervan. De maatregelen van het federaal...

Oproep tot info en actie

maandag 10 november 2014

Indexsprong en werkgelegenheid

De federale regering wenst een indexsprong door te voeren. Volgens haar heeft die maar één doelstelling: het behoud en het creëren van werkgelegenheid. Nadat vice-eersteminister Kris Peeters dit eerder al had verkondigd, bevestigde vice-eersteminister Alexander De Croo dit...

Indexsprong en werkgelegenheid

zaterdag 8 november 2014

Er is wel een alternatief

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt vindt dat er geen alternatief is voor het beleid van de huidige federale regering. Vakbondsacties hebben dus geen zin. In De Morgen van 5 november reageert Yves Desmet daarop. Hij vindt de visie van Johan Van Overveldt intellectueel heel schraal.

Er is wel een alternatief

donderdag 6 november 2014

Pensioenen in het Vlaams Parlement

Vandaag kwam in het Vlaams Parlement de pensioenproblematiek van de personeelsleden van het Vlaams Onderwijs aan bod. Verschillende aspecten die wij ook in onze persmededeling van 15 oktober aanhaalden, werden ter sprake gebracht. Ook minister Crevits trekt nu aan de alarmbel. 

Pensioenen in het Vlaams Parlement

 
Onze website maakt gebruik van cookies.