header

Vorige schooljaren

vrijdag 13 juli 2012

Bereikbaarheid tijdens de zomervakantie

Iedereen heeft recht op vakantie, ook de personeelsleden van COC. Daardoor zal er in de zomervakantie een beperkte bereikbaarheid zijn. In principe zijn de provinciale secretariaten gesloten van 15 juli tot en met 15 augustus. Leden met vragen met een echt dringend karakter kunnen terecht op het...

Bereikbaarheid tijdens de zomervakantie

vrijdag 6 juli 2012

Model Arbeidsreglement VCLB

Het model/ontwerp arbeidsreglement voor personeel DRP die in de Vrije CLB’s werken,  werd herwerkt. Het nieuwe ontwerp werd besproken binnen Commissie 5.  Deze commissie overlegt met de Vrije-CLB-koepel vzw en de personeelsafgevaardigden van COC over personeelsaangelegenheden...

Model Arbeidsreglement VCLB

vrijdag 29 juni 2012

Aanvraag terbeschikkingstelling voorafgaand aan het rustpensioen

Dinsdag jl. werden de onderhandelingen met de federale regering beëindigd inzake de nieuwe pensioenwet. Dat betekent dat de pensioendiensten nu (eindelijk) weten hoe de nieuwe pensioenwet er zal uitzien. Voor de personeelsleden die op 1 september of 1 oktober (voor de personeelsleden van de...

Aanvraag terbeschikkingstelling voorafgaand aan het rustpensioen

vrijdag 29 juni 2012

Lonen niet omlaag, bijdrage andere inkomens omhoog

Naar aanleiding van het vrijgeven van de indexstudie door de Nationale Bank, verspreidde het ACV een persmededeling. Het standpunt van het ACV blijft onveranderd: aan de automatische indexering van de lonen en de uitkeringen mag niet geraakt worden.

Lonen niet omlaag, bijdrage andere inkomens omhoog

donderdag 28 juni 2012

Wetenschappelijk onderzoek: (herhaalde) oproep tot deelname

Internationale druk naar een meer inclusief onderwijssysteem, een stijgende vraag naar ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en knelpunten binnen het systeem van geïntegreerd onderwijs (GON) en inclusief onderwijs (ION), dringen een hervorming op. Een actuele...

Wetenschappelijk onderzoek: (herhaalde) oproep tot deelname

 
Onze website maakt gebruik van cookies.