header

Vorige schooljaren

zondag 3 juni 2012

COC zoekt begeleider CPBW

Het CPBW (Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk) heeft hoofdzakelijk tot taak alle middelen uit te denken en voor te stellen en zelf actief bij te dragen tot alles wat wordt ondernomen om de arbeid in de beste voorwaarden te laten verlopen voor wat betreft de veiligheid,...

COC zoekt begeleider CPBW

woensdag 16 mei 2012

Nieuwsbrief LOP & diversiteit

De  nieuwsbrief LOP & Diversiteit van mei 2012 staat online. Misschien bevat hij ook voor jou inspirerende ideeën.  Via www.lop-en-diversiteit.be  kom je onmiddellijk op onze nieuwsbrief.

Nieuwsbrief LOP & diversiteit

zondag 13 mei 2012

Nieuwe uitstapregeling

Op 27 februari besliste de Vlaamse Regering om de Terbeschikkingstelling wegens Persoonlijke Aangelegenheden voorafgaand aan het Rustpensioen (de zogenaamde uitstapregeling of de TBS58+) grondig te ‘hervormen’. Ze motiveerde haar beslissing vooral door te verwijzen naar het tekort...

Nieuwe uitstapregeling

woensdag 9 mei 2012

Uitstapregeling: naar een beslissing?

Einde februari besliste de Vlaamse Regering om de uitstapregeling voor de personeelsleden van het onderwijs af te schaffen. Er zou echter nog te praten zijn over een overgangsregeling voor een aantal personeelsleden. De onderhandelingen over deze overgangsregeling zijn inderdaad opgestart, maar...

Uitstapregeling: naar een beslissing?

woensdag 9 mei 2012

Hervorming SO: visietekst VVKSO

Gisteren vond de visiedag van het VVKSO plaats rond de hervorming van het secundair onderwijs. In aanwezigheid van een 1000-tal deelnemers, m.n. directies, schoolbesturen en andere onderwijsactoren trad het VVKSO naar buiten met de eigen visie.U vindt de analyse van de studierichtingen en de ...

Hervorming SO: visietekst VVKSO

 
Onze website maakt gebruik van cookies.