header

Vorige schooljaren

vrijdag 9 mei 2014

Oproep van het interprofessioneel vakbondsfront

In gemeenschappelijk vakbondsfront hebben ABVV en ACV beslist zich tot hun leden te wenden met de oproep een stem uit te brengen in het belang van de werknemers en de mensen die een uitkering ontvangen. "Kies op 25 mei voor de rechten en kansen voor jezelf, voor jouw kinderen en kleinkinderen....

Oproep van het interprofessioneel vakbondsfront

vrijdag 9 mei 2014

Zij-instromers: discussie pas begonnen

Dinsdag jl. werden de onderhandelingen opgestart over de principiële beslissing van de Vlaamse Regering dat de nieuwe zij-instromers in het onderwijs vanaf 1 september eerstkomend maximum 20 jaar anciënniteit kunnen meebrengen naar het onderwijs. Op deze manier zouden ze dan...

Zij-instromers: discussie pas begonnen

maandag 5 mei 2014

Gevoelsmatige discriminatie

Als het van de Vlaamse Regering afhangt, kunnen nieuwe zij-instromers vanaf 1 september 2014 hun werkervaring uit de privésector meenemen naar hun geldelijke anciënniteit in het onderwijs. Dat zal tot gevolg hebben dat nieuwe zij-instromers een betere bezoldiging zullen krijgen dan...

Gevoelsmatige discriminatie

zaterdag 3 mei 2014

De politieke partijen en onderwijs

De COC en het COV hebben beiden in hun laatste nummer van hun tijdschrift aandacht besteed aan de verkiezingen. Zij bevroegen een aantal politici over onderwijs- en andere thema's.

De politieke partijen en onderwijs

vrijdag 2 mei 2014

Toezichtsbevoegdheid van een lokaal onderhandelingscomité

Art. 36 van het LOC-decreet stelt dat de lokale onderhandelingscomités toezien op de toepassing van de sociale wetgeving en van de sociale en administratieve reglementeringen voortvloeiend uit de onderwijswetgeving. Dit artikel heeft de afgelopen schooljaren in een aantal scholen...

Toezichtsbevoegdheid van een lokaal onderhandelingscomité

 
Onze website maakt gebruik van cookies.