header

Vorige schooljaren

dinsdag 18 februari 2003

Scholengemeenschappen in het basisonderwijs

Vrijdag jl. keurde de Vlaamse regering het voorontwerp van decreet betreffende het landschap basisonderwijs voor de eerste maal principieel goed. Dat betekent dat het nu onderhandeld wordt met de inrichtende machten en de vakbonden. De eerste onderhandelingsronde vindt plaats op donderdag 27...

Scholengemeenschappen in het basisonderwijs

dinsdag 18 februari 2003

Tweede discussienota hertekening onderwijslandschap secundair onderwijs

Op maandag 18 februari ontvingen wij van het kabinet de tweede discussienota over de hertekening van het onderwijslandschap secundair onderwijs. Niettegenstaande de eerste nota slecht onthaald werd door alle onderwijspartners, doet de minister verder alsof er niets aan de hand is. Ook in deze...

Tweede discussienota hertekening onderwijslandschap secundair onderwijs

zondag 26 januari 2003

COC nam niet deel aan de slotzitting van de Rondetafelconferentie: waarom niet?

2003-01-26: COC nam niet deel aan de slotzitting van de Rondetafelconferentie: waarom niet? COC nam niet deel aan de slotzitting van de Rondetafelconferentie omwille van twee belangrijke redenen: Op de vergaderingen van de werkgroepen werd door de voorzitters aan de deelnemers meegedeeld dat...

COC nam niet deel aan de slotzitting van de Rondetafelconferentie: waarom niet?

vrijdag 20 december 2002

Sluiting van het nationaal secretariaat en de provinciale secretariaten

Het nationaal secretariaat en de provinciale secretariaten zijn gesloten vanaf 24 december 2002 tot en met 2 januari 2003. Op 3 januari is COC weer op post. Wij wensen aan alle onze bezoekers prettige eindejaarsfeesten toe en een opperbest 2003.

Sluiting van het nationaal secretariaat en de provinciale secretariaten

donderdag 19 december 2002

Hertekening onderwijslandschap secundair onderwijs: overleg op 16 december 2002

Vertegenwoordigers van vakbonden, inrichtende machten, directeursverenigingen, departement onderwijs en het kabinet (45 in totaal) hebben op maandag 16 december rond de tafel gezeten omtrent de discussienota van minister Vanderpoorten aangaande de hertekening van het onderwijslandschap secundair...

Hertekening onderwijslandschap secundair onderwijs: overleg op 16 december 2002

 
Onze website maakt gebruik van cookies.