header

Vorige schooljaren

zaterdag 5 oktober 2002

Uitstapregeling: nieuwe gesprekken aangevat

Ruim één jaar geleden schafte de Vlaamse regering de TBS55+-regeling af en verving ze door een TBS58+-regeling. Deze nieuwe regeling bevatte een overgangsregeling zowel voor de personeelsleden die op 1 september jongstleden 55 jaar oud waren als voor de personeelsleden die op deze...

Uitstapregeling: nieuwe gesprekken aangevat

donderdag 3 oktober 2002

Tijdelijke personeelsleden in dienst op 1 september

1 september viel dit schooljaar op een zondag. Dat betekent dat de tijdelijke personeelsleden hun opdracht effectief opnamen op 2 september. Dat wil echter niet zeggen dat deze personeelsleden niet op 1 september in dienst kunnen gemeld worden. Het is de verantwoordelijkheid van de inrichtende...

Tijdelijke personeelsleden in dienst op 1 september

woensdag 2 oktober 2002

COC solidair met het arbeiderspersoneel van de vrije scholen

In CAO VI werd onder meer overeengekomen dat een werkgroep vóór 31 oktober 2001 een vergelijking zou maken tussen de verschillen in bruto jaarverloning tussen het meester-, vak- en dienstpersoneel van het gemeenschapsonderwijs en het arbeiderspersoneel van het gesubsidieerd...

COC solidair met het arbeiderspersoneel van de vrije scholen

woensdag 25 september 2002

Moederschapsbescherming: omzendbrief eindelijk verschenen!

Zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, lopen in bepaalde gevallen een risico wanneer zij hun werk tijdens hun zwangerschap of tijdens de periode dat zij borstvoeding geven, zouden verder zetten. In bepaalde gevallen moeten zij hun werk dan ook onderbreken. Dienaangaande is vandaag...

Moederschapsbescherming: omzendbrief eindelijk verschenen!

woensdag 18 september 2002

Omzendbrief ICT-coördinatie gewijzigd

De omzendbrief van 12.08.2002 inzake de ICT-coördinatie voor het schooljaar 2002-2003 is gewijzigd. Deze wijziging was verwacht, want hij was niet in overeenstemming met de bepalingen van het ontwerp van besluit van de Vlaamse regering. De wijzigingen hebben betrekking op de modaliteiten...

Omzendbrief ICT-coördinatie gewijzigd

 
Onze website maakt gebruik van cookies.