header

Vorige schooljaren

vrijdag 31 augustus 2007

Mededelingen VVKSO

In bijlage vind je de mededelingen die het VVKSO publiceerde tussen 24 en 31 augustus.

Mededelingen VVKSO

dinsdag 21 augustus 2007

Nieuw statuut vakbondsafgevaardigden katholiek onderwijs

Sinds kort bestaat er een nieuw Statuut van de vakbondsafvaardiging van het gesubsidieerd personeel van de katholieke onderwijsinstellingen. Het werd op vrijdag 29 juni 2007 ondertekend door het VSKO en de ACV-onderwijscentrales COC en COV en vervangt de overeenkomst van 23 juni 1981. Het nieuwe...

Nieuw statuut vakbondsafgevaardigden katholiek onderwijs

donderdag 9 augustus 2007

Schoolpremie

De Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid laat weten dat, zoals dat vorig jaar ook het geval was, de personen gerechtigd op kinderbijslag eind augustus een premie voor het nieuwe schooljaar (de zgn. schoolpremie) zullen ontvangen. Voor kinderen van 6 tot en met 11 jaar bedraagt deze premie...

Schoolpremie

dinsdag 10 juli 2007

Middelen voor taak- en functiedifferentiatie

Vandaag werd de omzendbrief  "Taak- en functiedifferentiatie in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs" gepubliceerd. Deze omzendbrief geeft uitvoering aan de afspraak in CAO VIII om extra middelen voor taak- en functiedifferentiatie te voorzien voor scholen en scholengemeenschappen voor...

Middelen voor taak- en functiedifferentiatie

vrijdag 6 juli 2007

Conferenties over inhoud en kwaliteit van ons onderwijs

In het najaar organiseert minister Vandenbroucke open conferenties over de inhoud en kwaliteit van ons onderwijs. Aanleiding daarvoor zijn de resultaten op de peilingen voor 'WO natuur' (basisonderwijs) en 'biologie' en 'informatieverwerving en -verwerking' (secundair onderwijs eerste graad...

Conferenties over inhoud en kwaliteit van ons onderwijs

< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
Onze website maakt gebruik van cookies.