header

Vorige schooljaren

maandag 20 augustus 2012

Hervorming SO

Iedereen herinnert zich wellicht de discussies in de media einde juni over de hervorming van het secundair onderwijs en dit naar aanleiding van een krantenartikel in De Morgen. In dat artikel zei de minister dat er in de toekomstige brede eerste graad geen plaats meer zou zijn voor...

Hervorming SO

zondag 15 juli 2012

Persbericht N-VA over ouderschapsverlof is niet juist

Vandaag verspreidde de N-VA een persbericht waarin gesteld wordt dat o.a. de leraars (en bij uitbreiding dus het onderwijspersoneel) uit de boot zou vallen voor wat betreft de verlenging van het ouderschapsverlof. Niets is minder waar. Zowel het federale koninklijk besluit (dat de...

Persbericht N-VA over ouderschapsverlof is niet juist

zaterdag 14 juli 2012

Algemene reglementen katholiek onderwijs: algemeen verbindend verklaard

Het Centraal Paritair Comité voor het gesubsidieerd vrij onderwijs en de pedagogische begeleidingsdiensten heeft de Vlaamse Regering gevraagd om in toepassing van artikel 2, § 6 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het...

Algemene reglementen katholiek onderwijs: algemeen verbindend verklaard

vrijdag 13 juli 2012

Aanvraagprocedure TBSPA voorafgaand aan het rustpensioen

Op 29 juni deelden wij u mee dat er afspraken werden gemaakt tussen het ministerie van onderwijs en de pensioendienst van de openbare sector inzake de aanvragen voor een terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden (TBSPA) voorafgaand aan het rustpensioen. Die afspraken werden...

Aanvraagprocedure TBSPA voorafgaand aan het rustpensioen

vrijdag 13 juli 2012

Overzicht nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector

De Pensioendienst van de Openbare Sector (PDOS) geeft in een brochure een overzicht weer van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector. De brochure in bijlage bij dit bericht, wordt geregeld aangepast. Voor de meest recente versie raadpleeg je best de website van de PDOS.

Overzicht nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector

< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
Onze website maakt gebruik van cookies.