header

« Terug naar het overzicht

maandag 17 december 2018

Afwijking statuten Nationaal Sectorcomité Hoger Onderwijs

Dit bericht is bedoeld voor de COC-leden die conform onze statuten tot het Congres van COC behoren.

Maken deel uit van het Congres:

a) de vakbondsafgevaardigden

b) de leden van de Provinciale Comités, de Nationale Sectorcomités, de Nationale Kamers, het Nationaal Comité en het Nationaal Bestuur die niet bedoeld worden onder a)

c) de nationale en provinciale vrijgestelden, die aan het Congres deelnemen met raadgevende stem

Op 12 december 2018 keurde het Uitgebreid Nationaal Comité een afwijking goed die te maken heeft met de sector Hoger Onderwijs. Die afwijking heeft kort samengevat te maken met de wijze waarop het Nationaal Sectorcomité Hoger Onderwijs wordt samengesteld. Voortaan zal er vanuit elke hogeschool en vanuit elk van de vijf integratiekaders aan een universiteit één lid kunnen zetelen in dat Sectorcomité. Die samenstelling garandeert een nog meer democratische vertegenwoordiging vanuit het Hoger Onderwijs binnen COC. Bovendien worden de personeelsleden van het Hoger Onderwijs gekoppeld aan een kamer teneinde de interne verkiezingen (bv. voor de vertegenwoordigers vanuit het Hoger Onderwijs naar de sector van de gepensioneerden) statutair correct te kunnen laten verlopen. Dat gebeurt op basis van de door het Nationaal Comité goedgekeurde lijsten.

De goedgekeurde afwijkingen alsook de lijsten van de hogescholen met de toekenning van een kamer (V, G of O) vind je terug op onze website. Om de afwijkingen goed te kunnen begrijpen, noteerden we ze als een rode tekst tussen de bestaande statuten.

Met dit bericht voldoen we aan art. 49, §3 van de statuten dat ons verplicht om deze beslissing mee te delen.

 

 


 
Onze website maakt gebruik van cookies.