header

« Terug naar het overzicht

zondag 20 januari 2008

Uitstapregeling weer in de vuurlinie?

Het antwoord van minister Vandenbroucke op een parlementaire vraag van Jos De Meyer aangaande de kostprijs van de uitstapregeling voor het onderwijspersoneel moet Guy Tegenbos als muziek in de oren geklonken hebben. De ondertoon van zijn artikel “Lerarenbrugpensioen kost 238 miljoen euro” (De Standaard van 17 januari 2008) is immers duidelijk: de uitstapregeling kost zeer veel geld en dat geld kan veel beter gebruikt worden. Met een klein beetje zoeken vindt Guy Tegenbos in de Vlaamse begroting wellicht nog veel grotere bedragen die ook veel beter te gebruiken zijn zonder weer te moeten kappen op het onderwijspersoneel!

In dit verband kan ook de vraag gesteld worden wat de juiste beweegredenen waren van het Rekenhof voor het gedane onderzoek. Is het trouwens de taak van het Rekenhof om de politici in een bepaalde richting te sturen of werd het Rekenhof door iemand in de richting van een onderzoek “gestuurd”? Vragen waarop nooit een antwoord zal gegeven worden. Maar laat één ding duidelijk zijn: aan de uitstapregeling van de personeelsleden van het onderwijs kan niet getornd worden. Deze kwam ter sprake tijdens de besprekingen omtrent CAO VIII. Minister Vandenbroucke ging niet in op onze vragen terzake, maar beloofde wel om niet te doen wat zijn voorgangster deed: met name op een achterbakse manier dit stelsel terugschroeven na het afsluiten van de met zeer veel moeite tot stand gekomen zesde Vlaamse onderwijs-cao. Wil hij de sociale rust behouden – en wij hebben geen enkele reden om daar aan te twijfelen – dan houdt hij zich best aan zijn woord!

 


 
Onze website maakt gebruik van cookies.