header

« Terug naar het overzicht

dinsdag 26 juni 2007

Leraarspensioenen geblokkeerd

Deze morgen verscheen in De Standaard een artikel waaruit blijkt dat zo'n vijfhonderd gepensioneerde leraars niet het pensioen ontvangen waarop zij recht hebben. Zij zouden tussen de 28 euro en de 300 euro per maand te weinig ontvangen.

De Pensioendienst van de Overheidssector (PDOS) deelt ons mee dat dit te wijten is aan het feit dat het computerprogramma nog niet is aangepast aan de incorporatie van de bijwedde voor het getuigschrift grondige kennis van de tweede taal, het diploma voortgezette opleiding buitengewoon onderwijs en de mandaatsvergoeding van de CLB-directeur. Bedoeling van deze incorporatie is dat deze bijwedde ook meegerekend wordt voor de berekening van de perequatie van het pensioen van de betrokken ex-personeelsleden. De betrokken gepensioneerden ontvangen dus wel hun pensioen, maar het pensioenbedrag verbonden aan deze bijwedde ontvangen zij nog niet. 

Het probleem van de betrokken overheidsdienst is dat zij geen informatici vinden en als ze al weet hebben van iemand, dan is de PDOS gebonden aan de procedures inzake aanwerving zoals deze gelden voor de overheid. Tegen de datum dat, bij wijze van spreken deze procedure is opgestart, heeft de betrokken informaticus reeds ander werk gevonden.
De PDOS verzekerde ons dat ze alles in het werk zal stellen om dit probleem zo vlug mogelijk op te lossen en (uiteraard met terugwerkende kracht) de gepensioneerden uit te betalen waar zij recht op hebben.

Inmiddels heeft minister Tobback laten weten dat het niet kan dat 500 leerkrachten benadeeld worden in hun pensioenuitbetaling omwille van een intern informaticaprobleem. Hij heeft uitdrukkelijk een oplossing geëist. Hij verzekerde dat de betrokken leerkrachten hun volledig pensioen met de achtergestelde bedragen plus intresten binnen redelijke termijn zullen ontvangen.


 
Onze website maakt gebruik van cookies.