header

« Terug naar het overzicht

donderdag 10 november 2005

Verdere ACV-aanpak van het "Generatiepact"

Na de betoging van 28 oktober

Na de geslaagde betoging van 28 oktober 2005 werden de sociale partners op zaterdag 5 november uitgenodigd voor een gesprek met de regeringskern. Daar kondigde de premier aan dat vanaf 14 november overlegd kan worden over de invulling van het Generatiepact. Luc Cortebeeck herhaalde tijdens het contact zaterdag de punten die voor het ACV van belang zijn, de punten waarvoor op 28 oktober 100.000 mensen op straat kwamen. De regering zegde dat over deze punten kan gepraat worden (want nog geen inhoudelijk akkoord betekent). Vooral vice-premier Onkelinx en minister van werk Vanvelthoven, bevestigden dat al de pijnpunten die de vakbonden naar voor brachten, kunnen bediscussieerd worden:

1. een sterk jongerenbanenplan binnen een sterk werkgelegenheidsbeleid
2. geen drastische beperking van het conventioneel brugpensioen
3. positieve begeleiding van slachtoffers van herstructureringen
4. canada dry
5. tijdkrediet
6. pensioen

Verdere ACV-aanpak

Het Bestuur van het ACV van 8 november 2005, meent dat er genoeg redenen zijn om aan te nemen dat de regering het signaal van de betoging begrepen heeft en bereid is daar naar te handelen. Het besliste daarom in te gaan op de uitnodiging van de regering en vanaf 14 november te praten over de uitvoeringsbesluiten. Dat overleg loopt wellicht tot 18 november. Het ACV zal het resultaat van deze gesprekken evalueren op een Algemene Raad, mogelijks op dinsdag 22 november 2005 (afhankelijk van het overleg en van de gebeurtenissen). Wanneer het resultaat ondermaats blijkt, wordt actie gevoerd volgens een op te stellen actieplan. Het ABVV en het ACLVB verklaarden zich akkoord met deze werk- en zienswijze die publiek gemaakt werd tijdens een gezamenlijke persconferentie op 8 november 2005.


 
Onze website maakt gebruik van cookies.