header

« Terug naar het overzicht

donderdag 29 september 2005

Vakantiegeld onderwijspersoneel in 2009 minstens 65 % van het bruto maandloon

Op de website van vrtnieuws.net verscheen het bericht dat het onderwijspersoneel over vier jaar een vakantiegeld zal hebben dat minstens gelijk zal zijn aan 65 % van het bruto maandloon. Volgens de vrt zou de minister dat bevestigd hebben tijdens een overleg met de vakbonden.

Dat is inderdaad juist. Voor het eerst heeft minister Vandenbroucke duidelijk gezegd dat hij het akkoord dat hierover in 2001 werd afgesloten ook zal uitvoeren. Het is jammer dat het meer dan één jaar heeft geduurd vooraleer de minister tot het inzicht kwam dat gemaakte akkoorden ook dienen uitgevoerd te worden. De onderwijsvakbonden zijn dan ook blij dat zij hem al tot dat inzicht hebben kunnen brengen. Maar de minister blijft halsstarrig vasthouden aan zijn idee dat de kostprijs verbonden aan deze verhoging moet verrekend worden op de middelen die voorzien zijn voor de nieuw af te sluiten cao. Dat betekent dat er ten gronde nog grote struikelblokken zijn vooraleer er tot een akkoord kan gekomen worden.

In het nieuwsbericht van de vrt kan men ook lezen dat de onderhandelingen over een nieuwe cao begin oktober van start gaan. Dat is echter niet het geval. Het gemeenschappelijk vakbondsfront had de minister om een onderhoud verzocht om enerzijds de ganse cao-problematiek te bespreken en anderzijds om van hem te vernemen welke beleidsopties hij in de nabije toekomst wenst te nemen. De minister is op deze vraag ingegaan en het is dit gesprek dat begin oktober zal doorgaan. Van onderhandelingen is nog geen sprake.


 
Onze website maakt gebruik van cookies.