header

« Terug naar het overzicht

maandag 5 juli 2004

Minder plage-uren vanaf volgend schooljaar

In CAO VI werden inzake de prestatieregeling van de personeelsleden van het secundair onderwijs de volgende passages opgenomen:

  1. De prestatieregeling voor de leerkracht PV wordt vanaf het schooljaar 2001-2002 op 30u/30u gebracht. Met ingang van het schooljaar 2002-2003 wordt de prestatieregeling 29u-30u. De problematiek van de gecombineerde opdrachten van AV, TV, KV en PV zal uitgeklaard worden in een werkgroep tegen 01.09.2001. De overheid engageert zich om de verdere reductie van de prestatieregeling van leraar PV te bespreken in het kader van CAO VII.
  2. Vanaf het schooljaar 2004-2005 wordt voor het prestatiestelsel het principe van de functiebeschrijving ingevoerd. De maximumplage wordt dan vastgesteld op 1 uur voor alle onderwijzend personeel, met uitzondering van het ambt van leraar technische vakken en beroepspraktijk, waar de maximumplage 2 u. bedraagt.

Uitvoering

Op 1 september 2002 werd de prestatieregeling van de leraars praktische vakken reeds gewijzigd: een ambt met volledige prestaties omvat sindsdien in de tweede, derde en vierde graad van het secundair onderwijs minimum 29 lesuren en maximum 30 lesuren. Dit geldt zowel voor de leraren die uitsluitend belast zijn met praktische vakken als voor de leraren die naast praktische vakken ook belast zijn met andere vakken. In de eerste graad wijzigde er niets: een ambt met volledige prestaties van de leraar praktische vakken bleef nog steeds minimum 22 en maximum 24 lesuren omvatten.

Vanaf 1 september 2004 wordt ook uitvoering gegeven aan het tweede luik van de CAO. Het aantal plage-uren wordt beperkt tot maximum 1 lesuur voor een ambt met volledige prestaties voor opdrachten uitgedrukt in 20sten, 21sten en 22sten. Voor opdrachten uitgedrukt in 24sten wordt het aantal plage-uren gereduceerd van 4 naar 2. Voor opdrachten uitgedrukt in 29sten blijft het maximum van 1 lesuur plage behouden.

Deze informatie werd op 30 juni aan de scholen meegedeeld door middel van een omzendbrief Pers/2002/04.


 
Onze website maakt gebruik van cookies.