header

« Terug naar het overzicht

woensdag 25 juni 2003

Voorafname punten ondersteunend personeel

Op 11 juni verstuurden COC en VVKSO een gezamenlijke brief naar het kabinet en dit met de vraag naar het opstarten van onderhandelingen over de voorafname van de punten ondersteunend personeel. Deze brief vindt u als pdf-document in bijlage bij dit bericht.

Vandaag hebben deze onderhandelingen plaats gehad. Het resultaat van deze onderhandelingen kan kort samengevat worden. Alle vakbonden en het VVKSO waren akkoord met het voorstel zoals verwoord in bovenvermelde brief. Het gemeenschapsonderwijs, het POV (Provinciaal Onderwijs Vlaanderen) en het OVSG (Onderwijssecretariaat Vlaamse Steden en Gemeenten) waren het niet eens met het gestelde in punt 2. Zij wensten dat de regeling zoals voorzien voor het schooljaar 2003-2004 ook van toepassing zou zijn gedurende de volgende schooljaren. Het kabinet van minister Vanderpoorten daarentegen stond wel achter het gedane voorstel en heeft dan ook beslist dat zij de voorgestelde regeling decretaal zal vertalen.

Voor het schooljaar 2003-2004 betekent dit dat de regeling die voor het schooljaar 2002-2003 gold, gehandhaafd blijft met dien verstande echter dat als de inrichtende macht meer punten wil voorafnemen dan wat mogelijk was gedurende het schooljaar 2002-2003 dat maar kan mits hierover een akkoord bereikt wordt in het bevoegde onderhandelingscomité.

Waar in punt 3 van het voorstel voorzien wordt in een evaluatie in het eerste trimester van volgend schooljaar, zal er ook een punt ingelast worden dat voorziet in een evaluatie voor de daaropvolgende schooljaren.

PM: regeling schooljaar 2002-2003:

Een voorafname van 2 % is mogelijk. Wanneer deze 2 % niet volstaat om een volledige betrekking op te richten, dan mag de voorafname verhoogd worden tot dat aantal punten dat nodig is om een volledige betrekking op te richten.


 
Onze website maakt gebruik van cookies.