header

« Terug naar het overzicht

woensdag 21 mei 2003

Voorafname punten ondersteunend personeel

We vernemen dat er in verschillende scholengemeenschappen secundair onderwijs onderhandelingen gevoerd worden omtrent de voorafname van het aantal punten ondersteunend personeel en dit voor de ondersteuning van de scholengemeenschap.
De inrichtende machten blijken er vanuit te gaan dat deze voorafname 2 % bedraagt. Deze veronderstelling is echter voorbarig. Dienaangaande werd immers nog niets beslist. Het is dus aangewezen dat er omtrent deze materie in de lokale onderhandelingscomités nog geen besprekingen worden gevoerd. Wij hopen u eind van deze maand definitief uitsluitsel te kunnen geven.


 
Onze website maakt gebruik van cookies.