header

« Terug naar het overzicht

zondag 11 mei 2003

Laattijdige melding van het ziekteverlof: actie van het departement Onderwijs

Verschillende personeelsleden delen ons mee dat zij dat van het departement onderwijs een brief hebben ontvangen waarin het departement hen schrijft dat zij hun medisch attest meer dan vijf dagen na de aanvang van hun ziekteverlof hebben ingediend. Betrokken personeelsleden zijn hierover verontwaardigd en vragen wat zij met deze brief moeten aanvangen.

In feite staat het antwoord op deze vraag in de betrokken brief. Het departement onderwijs schrijft dat als het betrokken personeelslid vindt dat het ten onrechte deze brief heeft ontvangen, het schriftelijk moet reageren. Personeelsleden die de voorgeschreven regels hebben nageleefd, doen er dan ook best aan om schriftelijk te reageren. Niet reageren betekent immers dat men toegeeft van nalatig te zijn geweest en kan bij herhaling aanleiding geven tot afhouding van de wedde.

Ten gronde is het echter zo dat het niet is omdat Gecoli medische attesten meer dan vijf dagen na de aanvang van het ziekteverlof heeft ontvangen, dat deze attesten ook laattijdig werden verstuurd. Dit kan ook te maken hebben met de gekende perikelen bij De Post. Stellen dat personeelsleden nalatig geweest zijn omdat Gecoli attesten laattijdig heeft ontvangen, gaat voorbij aan andere mogelijke oorzaken. Het is echter eenvoudiger brieven te schrijven naar de personeelsleden dan De Post om uitleg te vragen.

Leden die dienaangaande nog meer uitleg of hulp wensen, kunnen zich wenden tot de provinciale secretariaten.


 
Onze website maakt gebruik van cookies.