header

« Terug naar het overzicht

dinsdag 18 februari 2003

Scholengemeenschappen in het basisonderwijs

Vrijdag jl. keurde de Vlaamse regering het voorontwerp van decreet betreffende het landschap basisonderwijs voor de eerste maal principieel goed. Dat betekent dat het nu onderhandeld wordt met de inrichtende machten en de vakbonden. De eerste onderhandelingsronde vindt plaats op donderdag 27 februari. Na de onderhandelingen gaat het voor advies naar de Raad van State om daarna behandeld te worden in het Vlaams parlement. Het kan dan in werking treden op 1 september 2003.

Het voorontwerp van decreet vindt u in bijgevoegde pdf-file.


 
Onze website maakt gebruik van cookies.